Kommunens politikontakt

Som en del av politireformen har alle landets kommuner fått tildelt en politikontakt. Politioverbetjent Eirik-Andrè Sæther er vår politikontakt, og han presenterte seg og sin rolle for kommunestyret tidligere i sommer.

Formålet med politikontakten er: Politikontakten er tjenesteenhetens daglige kontaktledd med kommune og rådgiver innen kriminalitetsforebyggende virksomhet. Politikontakten skal følge opp at politiet har nødvendig kontakt med kommunene som tilhører tjenesteenheten, og har ansvar for at anbefalinger i SLT og eller politiråd følges opp av distriktet.

  • Sammen med kommunen skal politikontakten jobbe systematisk for å forebygge kriminalitet lokalt, ut i fra et felles kunnskapsgrunnlag.
  • Skal være et viktig kontaktpunkt mellom politi, kommune, næringsliv, befolkningen og andre aktører.
  • Politikontakten, og eller politibetjenter skal være uniformert og på plass i kommunen jevnlig, avhengig av behov.
  • Politikontakten skal følge opp avtaler mellom politiet, kommunen og andre aktører.

Les mer om ordningen med politikontakt på politiets hjemmeside.

Politikontakten skal ikke ha samme rolle og oppgaver som lensmannskontoret, og ut over vanlig kontortid skal Kristiansund politistasjon kontaktes, telefon 70 11 87 00.

Kontaktinformasjon

Eirik-Andrè Sæther
Politioverbetjent og Averøy kommunes politikontakt (henvendelser ut over vanlig kontortid rettes til Kristiansund politistasjon, tlf 70 11 87 00)
E-post
Telefon +47 71 58 94 55