Kommunestyret på skolebenken

Torsdag og fredag forrige uke var det nye kommunestyret på "skolebenken" - både for å bli kjent med hverandre og for å få en grunnleggende innføring i hva det vil si å være folkevalgt. Første leksjon var å gå på talerstolen, presentere seg og fortelle om motivasjon og hvordan de ønsker å markere seg som folkevalgt.

De to dagene var en del av KS` (Kommunenes interesseorganisasjon) folkevalgtprogram, godt ledet av Dagfinn Aasen. Han har mange års erfaring som rådmann og har vært prosessleder for KS folkevalgtprogram flere perioder.

Det var innlegg, både fra prosessleder, ordfører og administrasjonen. Gode diskusjoner rundt bordene, blant annet om hva de mener er de viktigste utfordringene for Averøy framover, positive trekk og negative.

Mangfoldig oppgave

Folkevalgtes hovedroller ble grundig diskutert, balansen mellom å lede samfunnsutviklingen, være ombud, styre (behandle saker og fatte vedtak) og å være arbeidsgiver for en organisasjon på over 400 ansatte.

Kommunestyret har sitt eget reglement, og dette ble gjennomgått og diskutert. Hvordan opptrer man på møtene, skikk og bruk, kultur og ukultur. Hvordan vil vi ha det sammen de neste fire årene? Dette spørsmålet var viktig å avklare.

Bruk av sosiale medier og habilitet og etikk var også temaer som kommunestyret hadde gode samtaler rundt.

God start

Dag 2 var viet samspill mellom folkevalgte og administrasjonen, økonomi og økonomistyring. I tillegg arbeidsgiverrollen - for kommunestyret og for rådmannen. Våre nye folkevalgte (faste representanter og vara) ble kjent med kommuneorganisasjonens mangfoldige oppdrag, tillitsvalgte, ledere og utvalgssekretærer i løpet av de to dagene. Å få denne innføringen og å bli kjent på denne måten, lover godt for et kommunestyre som med ulike politiske meninger skal styre sammen de neste fire årene.

 

Klikk for stort bilde