Konsekvenser som følge av Covid-19-pandemien («koronasituasjonen») i skoler og barnehage

Folkehelseinstituttet har laget en trafikklysmodell med grønt, gult og rødt nivå som viser hvilke smitteverntiltak barnehager og skoler i Norge skal følge. Det er i utgangspunktet den generelle smittesituasjonen i Norge som avgjør hvilket nivå som skal følges, men lokale variasjoner kan forekomme dersom det oppstår stor lokal smitte i en kommune. Heldigvis har vi enda ikke hatt smittetilfeller i Averøy kommune.

Alle skoler og barnehager i Averøy følger gult nivå, og alle skoler og barnehager i Averøy følger opp smitteverntiltakene på en samvittighetsfull og god måte, og vi er svært godt utstyrte med smittevernsmidler.

Å følge alle smitteverntiltakene på gult nivå innebærer flere utfordringer for både barnehager, skoler og hjem, og vi må alle belage oss på å være ekstra fleksible i fortsatt lang tid framover. Ett av de viktige smitteverntiltakene er å være hjemme fra skole og barnehage allerede ved milde symptomer på luftveisinfeksjoner. Dette gjelder både ansatte og elever og barnehagebarn i skoler og barnehager. Hvis flere ansatte på samme skole eller i samme barnehage får slike symptomer samtidig, vil det kunne få store ringvirkninger. I ytterste konsekvens vil det kunne medføre at hele skoleklasser eller hele barnehagegrupper vil måtte bli hjemme. Skoler og barnehager vil naturligvis bestrebe seg på å unngå at slikt skjer, men vi må være forberedt på at det kan skje.

Hva skjer hvis symptomer på luftveisinfeksjoner oppdages når man har kommet til skolen eller til barnehagen?

 

For noen barn vil slike symptomer først merkes når man har kommet på skolen eller i barnehagen.  For å etterleve smitteverntiltakene vil det derfor skje at skoler og barnehager vil måtte gi beskjed til foreldre om at de må hente barnet sitt. I slike tilfeller må dessverre en av foreldrene til barn som trenger å bli hentet kanskje forlate arbeidsplassen sin for å komme til skole eller barnehage, og ta barnet med til testing. Averøy kommune praktiserer et føre var prinsipp som innebærer at vi heller tester altfor mange enn 1 for lite.

 

Høsten står for døren!

 

Vi går nå inn i en tid der hyppigheten av forkjølelse og influensa vanligvis øker. Vi må derfor regne med større fravær av personell i barnehager og på skolene i kommunen enn det vi er vant til fordi vi skal etterleve smitteverntiltakene. Vårt klare mål vil likevel være å holde barnehager og skoler åpne fremover, og ha «ordinære» tilbud for elever og barnehagebarn.

Det vil imidlertid kunne oppstå situasjoner der vi ikke greier å opprettholde skole og barnehagetilbudet fullt ut. For skolen sin del kan det da bli aktuelt å organisere tilbudet som arbeidsplanarbeid/ukeplanarbeid, som vil si at elevene får konkrete arbeidsoppgaver som de arbeider med hjemme og/eller på skolen. Alternativt vil elevene kunne møte på skolen, og skolen tilrettelegger et tilbud som er mulig å gjennomføre ut fra det antall lærere en har til disposisjon.

Barnehagene våre er også sårbare dersom sykefraværet blir stort. Også her vil en prøve å finne praktiske løsninger for å unngå at avdelinger må holdes stengt.

 

Klikk for stort bildeKoronavirus 

Kontaktinformasjon

Erik Næss
Fagsjef oppvekst
E-post
Telefon 936 23 569