Krever at ungdommenes fritidstilbud prioriteres

Ungdomsrådet i Averøy er opptatt av at ungdom skal bli hørt. Derfor gjennomførte de en undersøkelse blant alle ungdomsskoleelevene om ungdommenes fritidstilbud, hva som er bra, og hva som bør være fokusområdene fremover. Innspillene ble overlevert til ordfører Ingrid Ovidie Rangønes på siste ungdomsrådsmøte før ferien.

Stor aktivitet

75% av de som deltok i undersøkelsen for 8.-10. trinn svarer at de er aktive gjennom organisert aktivitet, eller at de driver med en fritidsinteresse utenom kommunens tilbud. Utgangspunktet er dermed godt, og ungdomsrådet tror det er viktig at alle har et tilbud om noe. – Jeg tror det er viktig at ungdom har noe å gjøre på fritida si, sier nestleder Øystein Mostad. Det var han som offisielt overrakk svarene til ordføreren på møte. – Fritidstilbud gjør at vi holder oss aktive, får møte venner og har det artig. Uten et tilbud kan flere la seg friste av ting som ikke er så bra for ungdom å blande seg inn i. Nikola Bileska, som også sitter i ungdomsrådet og er med «Ungdommenes distriktspanel» - i et nasjonalt utvalg for ungdom utnevnt av regjeringen – er enig i det Mostad sier. – Vi har ofte diskutert hvor viktig det er at det satses på fritidstilbud til ungdom. Det er en god måte å forebygge rus, kriminalitet, hærverk og lignende på, fordi ungdom får noe annet å drive med på fritida si.  

Ungdomsrådet - Klikk for stort bildeUngdområdet v/ Øystein Mostad overrekker saken til ordfører Ingrid Rangønes. Fra venstre: Olav Dragsten Raanes, Nikola Bileska, Jule Richter Bullgård, Øystein Mostad, Ingrid Ovidie Rangønes, Ole Henrik Løvold og Ingeborg Anna Uran Utheim Kristine Sverdrup     

Mange faller fra

I løpet av ungdomsskoleåra er det likevel mange som faller fra organisert aktivitet. Ungdomsrådet ønsket å undersøke nærmere hva som er årsakene til dette, og om det er noe ungdommene savner. Svarene som rapporteres tilbake er mangfoldige, men gjengangere er at det ikke er gøy lenger, og at det blir for stort fokus på prestasjon, spesielt i idretten. – Hvordan trenerne tilrettelegger for godt humør og et inkluderende fellesskap er veldig viktig, fortsetter Mostad. Han er selv aktiv i håndball, og synes det er flott at klubber rundt forbi oppretter tilbud med mål om å ha det artig, også for de med nedsatt funksjonsevne. – Idretten bør være en plass der alle kan føle seg velkomne, og at det finnes muligheter uansett om du vil være med for moro skyld, eller om du vil satse. Det lover også godt at kommunen får sitt egen friidrettsanlegg, da flere ungdommer i undersøkelsen svarte at det var noe de savnet.

Andre årsaker til at ungdommene sluttet var også at tilbudet ble for langt unna der de bodde, og at det ble vanskelig å komme seg til/fra aktivitetene. Økonomi er også en avgjørende faktor i flere tilfeller. – Å tilrettelegge for mer uorganisert aktivitet kan hjelpe ungdommene, utfyller Nikola Bileska. Når det ikke er organiserte ting, men kun fotball på sletta, å møtes for å spille litt gitar sammen, å sykle på en pumptrack-bane eller henge på en ungdomsklubb, gjør at ungdommene kan gjøre det de selv har lyst til, uten at noen skal stå og bestemme hvordan det skal være. I tillegg er det mye billigere, og flere av tilbudene blir i nærmiljøet, sånn at man slipper å reise så langt.

Ungdommenes forslagsliste

Hvis ungdommene i undersøkelsen fikk bestemme, ville blant annet følgende aktiviteter blitt prioritert: Friidrett, sykkelsti/pumptrack, klatring, innebandy og turn. Det jobbes allerede nå med at flere av forslagene skal realiseres. Ny friidrettsbane rundt kunstgressbanen, klatrevegg på Øytun og diskusjoner rundt en ny pumptrackbane i Bruhagen sentrum. Det gleder ungdommene. – Vi tror at flere også vil bli boende her og flytte tilbake, hvis ungdommene opplever at det er mye å gjøre på fritiden, avslutter Mostad. Ungdomsrådet er generelt spente på hvordan framtiden blir med fjernet bomstasjon og ny skole ved Rangøykrysset.

Engasjert gjeng

Kristine Sverdrup er koordinator for ungdomsrådet, og ekstra stolt over hva ungdommene får til. – De viser igjen og igjen at de bør lyttes til. Etter at jeg tok over ansvaret for ungdomsrådet høsten 2019, har de sendt innspill og svart på høringer til en rekke forskjellige instanser. Fylkeskommunen hørte blant annet spesifikt på Averøy ungdomsråds innspill da de planla å kutte betraktelig i kollektivtilbudet til og fra øya. De har også sendt inn innspill til fylket om kunst- og kulturtilbud i regionen, og gitt kommunestyret innspill på hvordan Averøy kommune kan bli en mer bærekraftig kommune til deres planstrategi frem mot 2035. Dette beviser hvor viktig det er at ungdommen får være med å påvirke hvordan de skal ha det.

Ungdomsrådet ber ikke bare andre om å tilrettelegge for møteplasser for ungdom. I august ønsker også ungdomsrådet, i fast tradisjon, ungdomsskolen velkommen til en sammenkomst med grilling og aktiviteter før skolestart. Årets dato er 12. august kl. 18-20.30 i samfunnssalen ved Averøy ungdomsskole. Spesielt nye elever ønskes hjertelig velkomne.