Ny barneskole: Denne juryen skal velge vinneren av pris- og designkonkurransen

Kommunens faste planutvalg har valgt ut jury som skal kåre vinneren av pris- og designkonkurransen for den nye barneskolen i kommunen. Det blir en relativt stor jury som får noen intensive dager i begynnelsen av desember på å kåre en vinner. 

Planutvalget har valgt denne juryen:

Planutvalget har valgt jury som skal kåre vinner av pris- og designkonkurranseIngrid Rangøynes - ordfører og planutvalgets leder.
Ann-Kristin Sørvik - planutvalget.
Trond Bjørshol - planutvalget.
Berit Hannasvik - kommunedirektør.
Martin Ove Karlsen - intern prosjektleder.
Ivar Sæther - prosessleder for samspill.
Inger Lise Smenes - rektor og brukerkontakt.
May Bae Vebenstad - tillitsvalgt Utdanningsforbundet.

Juryen blir ledet av en ekstern arkitekt. I tillegg skal en ekstern landskapsarkitekt være med. 

Hva skjer?

Fem prekvalifiserte foretak er nå i gang med å utarbeide pris- og løsningsforslag for den nye barneskolen i Averøy. Vinneren av konkurransen går videre til en såkalt samspillsfase, der løsningsforslaget blir bearbeidet sammen med byggherre, brukere og andre aktører. 

Frist for levering i konkurransen er 27. november og juryen vil velge vinner allerede i løpet av uke 49 eller 50. Vinneren som går videre skal kåres på følgende kriterier:

- Prosjektforslagets kvalitet - 40 %

- Pris - 40 %

- Samspillskompetanse - 20 % 

Kvaliteten på forslaget skal igjen vurderes etter arkitektens hovedgrep (50 %), oppfyllelse av programkrav og konkurransekrav for øvrig (30 %) og generalitet, fleksibilitet og elastisitet (20 %).

Juryen gleder seg til å se og vurdere forslagene og har satt av nødvendig tid til en intensiv og grundig prosess.

Les mer om utvelgelse av jury og pris- og designkonkurransen for ny barneskole i Averøy