Ny målsetting for hjorteviltet i Averøy

IMG_0879 Dag Bjerkestrand Kommunestyret vedtok i møte den 30.10.2017 Målsetting for forvaltning av hjortevilt i Averøy kommune 2018-2023 og Forskrift om minsteareal for jakt på hjort og rådyr.

Den nye målsettingen er:

Hjort:
En bestandsstørrelse for hjort som er tilnærmet konstant ved et jaktuttak på mellom 135 og 170 skutte hjort pr år.
Forholdet mellom koller og bukker skal i sett-hjort-registreringene ligge på mellom 1,0 og 2,0 koller pr bukk.

Rådyr:
En halvering av rådyrbestanden slik at antall påkjørsler av rådyr i trafikken reduseres ned mot 40 påkjørsler pr år.
Anbefalt uttak av rådyr er maksimalt 35% bukk og minimum 40% kalv.

Elg:
En bestandsstørrelse for elg som er tilnærmet konstant ved et jaktuttak på 2 - 4 skutte elg pr år.
Kjønnsforholdet i sett-elg-registreringene skal ligge på mellom 1,0 - 1,5 kyr pr okse.

 

Forskrift om minsteareal:

§ 1. Det er adgang til jakt etter hjort og rådyr i Averøy kommune.

§ 2. Minstearealet for godkjenning av vald og fellingstillatelse er:

Hjort:  900 dekar i hele kommunen.

Rådyr: 150 dekar i hele kommunen.

 

I korte trekk betyr dette:

  • En litt lavere hjortebestand enn det forrige målsetting fra 2009 tilsa
  • En halvering av rådyrbestanden
  • Det skal ikke jaktes på elg før elgbestanden er blitt større.

 

Vedtaket i kommunestyret (PDF, 2 MB)

Saksfremlegg med faglig begrunnelse (PDF, 747 kB)
Utfyllende saksfremlegg (PDF, 3 MB)
Rapport fra storviltjakta i Averøy (PDF, 2 MB)