Ny statsforvalter på besøk

I dag fikk Averøy kommune besøk av den nye statsforvalteren i Møre og Romsdal, Else-May Norderhus. Sammen med assisterende statsforvalter Rigmor Brøste er hun nå på rundreise i fylket, på en såkalt roadtrip.

Statsforvalter Else May Norderhus og ungdomsrådets Nicola Bileska hadde mye å snakke sammen om Berit Hannasvik Veldig kjekt å være første kommune som fikk Else-May på besøk i hennes nye rolle som statsforvalter. Den nye statsforvalteren er godt kjent i fylket og i Averøy, både gjennom å være stortingsrepresentant i 16 år og gjennom LO hvor hun også har jobbet.

Nå var formålet å møte administrativ og politisk ledelse, og ikke minst ungdomsrådet, som var representert ved Nikola Bileska. De hadde mye å snakke om, og spesielt rundt arbeidet med FNs bærekraftsmål og ungdommenes engasjement i egen kommune.

Et annet tema var samfunnssikkerhet og beredskap og håndtering av pandemien. I tillegg spesielle utfordringer og muligheter i kommunen. 

God stemning på kommunehuset: Fra venstre assisterende kommunedirektør Kjetil Leirbekk, assisterende statsforvalter Rigmor Brøste, ordfører Ingrid Rangønes, statsforvalter Else May Norderhus og nestleder i Averøy ungdomsråd Nicola Bileska Berit Hannasvik  Det var veldig kjekt for oss i Averøy å få hilse Else-May velkommen og ønske henne lykke til. Statsforvalteren samordner nasjonal politikk opp mot kommunene, gir faglige råd og utfører tilsyn. Vi ser fram til å samarbeide med Else-May og hennes stab og takker også Rigmor Brøste som har vært konstituert statsforvalter i påvente av at Else-Mays stortingsperiode var over.