Omfattende tiltak for å hindre spredning av koronaviruset

Det er vedtatt omfattende tiltak for å hindre spredning av koronaviruset og for å bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester. Tirsdag 24. mars informerte regjeringen om innskjerpinger i anbefalingene. Tiltakene vil i første omgang vare fram til 13. april 2020, og kan bli forlenget.

Averøy kommune følger nasjonale myndigheters bestemmelser, folkehelseinstituttets retningslinjer og egne beredskapsplaner i arbeidet med å forebygge og håndtere evt. smitte. Skal vi lykkes med dette er vi avhengige av at alle bidrar og følger rådene nasjonale og lokale myndigheter har satt i verk. Dette må vi ta på aller største alvor. Denne artikkelen oppdateres fortløpende fra kommunens kriseledelse.

Her er de nasjonale tiltakene for å hindre spredning av koronaviruset.

Du finner informasjon og konkrete råd om koronaviruset på helsenorge.no

Koronavirus - lokale tiltak og informasjon

Hva er stengt i kommunen?

Fra og med mandag 16. mars har Helsedirektoratet vedtatt stenging av en rekke virksomheter i offentlig og privat regi. Unntak for disse virksomhetene er helt nødvendig helsehjelp.

Skoler og barnehager er stengt fra og med fredag 13. mars, og i første omgang fram til mandag 30. mars. Vi skal opprettholde tilbudene til visse grupper. Berørte har fått informasjon fra rektor og barnehagestyrere hvordan den nye skole- og barnehagehverdagen blir i denne perioden.

Besøk på sykehus, sykehjem/eldreinstitusjoner, bofellesskap og boliger/hjem med sårbare grupper begrenses til det strengt nødvendige. Les informasjonsbrev til pårørende og besøkende ved Langøy boligfellesskap og Averøy omsorgssenter. (PDF, 315 kB)

Bibliotek, idrettsanlegg (heller ingen utleie), dagsenter og publikumsmottak på kommunehuset er stengt. Her må kontakten skje via telefon og e-post. Ring oss i tilfelle for avtaler. Se kontaktinformasjon på denne hjemmesiden.

Nav Averøy er midlertidig stengt for publikum (PDF, 256 kB)
 

I forbindelse med situasjonen rundt koronaviruset er det besluttet at kontoret er stengt for publikum inntil videre fra 13.03.2020. Dette gjelder både oppmøte i publikumsmottaket og personlig møte med NAV -veiledere.

NAV Averøy har ansvar for viktige samfunnsfunksjoner. Publikumsmottaket og samtaler ved oppmøte utgjør den største smitterisikoen i NAV- kontoret, og mange som oppsøker oss har helseplager som gjør at man er særlig sårbar om man blir utsatt for smitte.

Dersom du har spørsmål og er under oppfølging av NAV, oppfordrer vi til å ta kontakt med NAV via digitale tjenester på www.nav.no. Har du aktivitetsplan skal henvendelser skrives i denne, du vil da få direkte kontakt med din veileder.

Gjelder henvendelsen statlige ytelser og du ikke har aktivitetsplan, må du undersøke din side på www.nav.no, evt undersøke på www.nav.no om det er informasjon der som kan gi svar på dine spørsmål. Dersom dette ikke kan gi deg svar, sender du melding på «din side» på nav.no.

Du kan også ringe NAV kontaktsenter på tlf. 55 55 33 33. Vi ber deg om å ta hensyn til at du selv så langt som mulig finner svar ved å benytte digitale løsninger før du ringer kontaktsenteret, da de også opplever økt trafikk på grunn av situasjonen som har oppstått. Dersom du har spørsmål vedr pensjon, kan du ringe 55 55 33 34.

Vakttelefon

Det er opprettet egen vakttelefon ved kontoret. Denne er åpen fra kl 10 – 12, mandag, onsdag og fredag. Denne skal kun brukes for henvendelser som er strengt nødvendige, og er tiltenkt de som ikke kan benytte seg av digitale tjenester. NAV Averøy oppfordrer alle til å gjøre vurderinger om hvorvidt du må benytte deg av denne tjenesten eller ikke. Dersom nummeret er opptatt, kan du sende en sms, så ringer vi deg opp igjen.

 Tlf : 90 22 08 87.

Søknad om sosialhjelp
Dersom du har behov for å søke om sosialhjelp oppfordrer vi deg til å søke digitalt via www.nav.no.

Alternativt kan søknad legges i postkassen. Søknader finner du ved siden av postkassen. Husk å legge ved all nødvendig dokumentasjon slik at NAV kan behandle søknaden din (Dette vil si dokumentasjon som viser din økonomiske situasjon)

Veileder vil kontakte deg pr telefon dersom det er behov for en samtale.

Nødhjelpsøknad
Ikke digitale søknader: Postkassen blir sjekket flere ganger daglig.

Omsorgsopphold i skole og barnehager - hva er kritiske samfunnsfunksjoner?

Terskelen for å få tilbud ligger høyt av hensyn til smittevern. Derfor bør dette tilbudet begrenses så mye som mulig. Beredskapslinjen i kommunen har fullmakt til å avgrense eller utvide tilbudet.
Averøy kommune er opptatt av så langt som mulig å følge sentrale retningslinjer for å innvilge omsorgsopphold.  Blant annet på denne måten vil kommunen bidra til at smittefaren reduseres. Averøy kommune gjør derfor oppmerksom på at det ikke er automatikk i at et barn får omsorgsopphold i barneskole eller barnehage, selv om de foresatte arbeider innenfor det som omtales som samfunnskritiske funksjoner. Man skal alltid selv prøve å ordne barnepass på andre måter, før en ber om omsorgsopphold (besteforeldre bør bare helt unntaksvis benyttes og kun dersom de både er «unge» og ved god helse!). Averøy kommune vil følgelig være svært restriktive med å innvilge søknader om omsorgsopphold, og vil kunne be om at en person som søker omsorgsopphold for sitt eller sine barn, får dokumentasjon fra sin arbeidsgiver at det er nødvendig for virksomheten at personen møter på jobb.

 

Betaling for SFO og barnehage mars

I disse dager sendes det ut faktura for SFO og barnehage for mars måned. Satsen på denne faktura er redusert slik at dere kun betaler for tilbudet dere har fått i mars. Dette skjer i henhold til pressemelding fra regjeringen.

Når prisen for barnehage reduseres vil en del av dere miste fratrekk for redusert foreldrebetaling. Dette skjer fordi prisen vs inntekt er for lav til at fratrekket slår inn. Fratrekket kommer tilbake når prisen er normal igjen.

Ballbinger, forballbaner, lekeplasser

Anmodning om å ikke bruke lekeplasser, ballbinger, forballbaner og lignende

Lekeplasser med for mange barn bør unngås, og vi ser at slike steder kan bli samlingspunkt for barn og unge. For å følge anbefalinger om å ikke samles i større grupper enn 5 personer og nærkontakt fraråder kommunen bruk av slike anlegg. Vi oppfordrer barn, ungdom, voksne, velforeninger og idrettslag om å følge anmodningen.

Kunstgressbanen - Klikk for stort bildeKunstgressbanenHelsenorge og Folkehelseinstituttet har gått ut med at leking ute er bedre enn innendørs, men at man fortsatt skal holde god avstand og ikke være for mange som leker sammen av gangen.

Bruk naturen

Kommunen mener at det fortsatt er viktig å komme seg ut for å få frisk luft og holde seg i aktivitet. Bruk naturen og hold god avstand.

Stressreduserende tiltak ved karantene og isolasjon

Dersom du befinner deg i hjemmekarantene eller isolasjon på grunn av koronaviruset, har du kanskje opplevd hvor stressende det kan være. Det er vanlig å bli bekymret, anspent, irritert, rastløs og ha vansker med å konsentrere seg. Mange blir triste, føler seg ensomme eller får problemer med søvnen. For de fleste vil imidlertid karantene- og isolasjonsperioden gå fint. Man finner gjerne måter å tilpasse seg situasjonen på. Det er en trøst at det er et midlertidig og forebyggende tiltak. Det kan også hjelpe å tenke at vi er mange i samme båt og at hele samfunnet er med på en dugnad som kan redde liv.

 

Det er forskjell på karantene og isolasjon. Dersom du er i hjemmekarantene kan du fortsatt gå ut av huset. Du skal bare ikke gå på jobb eller andre steder hvor folk samles, for eksempel offentlig transport. Dessuten må du holde tilstrekkelig avstand til andre, helst to meter. Isolasjon derimot er et tiltak ved mistanke om smitte eller at du har fått bekreftet smitte. Da kan du ikke gå ut.

 

Løvetann - Klikk for stort bildeLøvetannen er symbolet på vår og lysere tiderNår vi blir satt i hjemmekarantene eller isolasjon, endrer hverdagen seg for oss og kanskje for hele familien. Vi kan ikke gå på jobb, skole, i barnehagen eller møte andre på samme måte som før. Det fører ofte til at man er mindre fysisk aktiv, spiser mindre regelmessig, og kanskje sover mye mer eller mindre enn normalt. De fleste har mye skjermtid. Under følger råd om stressreduserende tiltak, blant annet bygget på informasjon fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.

 

Hold deg oppdatert på nyhetsbildet – men ikke la det ta overhånd
Det kommer fortløpende viktig informasjon og nyttige råd, og det er viktig å holde seg oppdatert. Samtidig kan nyhetsoppdateringer ta svært stor plass i hverdagen og bidra til bekymring. Da blir det mindre plass til gjøremål som kan gi stimulans og energi i en vanskelig situasjon, og bekymringstankene kan ta overhånd. Prøv derfor så godt du kan å finne en balanse her.

 

Ønsker du å holde deg oppdatert, bruk pålitelige kilder som Folkehelseinstituttet og Helsenorge sine nettsider.

 

Lag struktur på dagen
Når du må være hjemme stort sett hele døgnet er det ekstra viktig at du etablerer gode rutiner. Rutinene gir oss trygghet og ro, og et fristed. Prøv å opprettholde en normal døgnrytme, med fast tid til søvn, men også til måltider og andre aktiviteter. Finn gode måter å gjøre arbeidet ditt på om du jobber hjemmefra. Det er også fint å aktivisere seg gjennom hobbyer og andre aktiviteter som er meningsfulle for deg.

 

La ikke bekymringene sett dagsorden

Det er ikke rart hvis bekymringene presser seg på, for det er en svært krevende situasjon og mye usikkerhet. Samtidig er det viktig at bekymringstankene ikke får ta for stor plass. Aksepter at bekymringstankene melder seg, men gjør samtidig et valg om hvor mye tid og oppmerksomhet de skal få. Her kan det være nyttig å skille mellom bekymringer om forhold du kan gjøre noe med, i form av problemløsning og hensiktsmessig forebygging, og bekymringstanker som bare blir en ekstra mental belastning.

 

Jente som klatrer - Klikk for stort bildeKlatring på BremsneshattenSørg for daglige doser fysisk aktivitet og dagslys
Livet i karantene kan lett bli preget av en stillesittende tilværelse. Fysisk aktivitet, turer i naturen og dagslys virker positivt inn på psyken og på søvnen. Ved uteaktivitet, følg Folkehelseinstituttets retningslinjer.

 

 

Oppretthold sosial kontakt
Selv om du er i karantene eller isolasjon er det muligheter for å snakke med andre gjennom sosiale medier og telefon. Lag gjerne faste avtaler om å holde kontakt med noen, enten det er familie, venner, medelever eller kollegaer. Bruk gjerne kommunikasjonsmidler der du også ser ansiktet til de du snakker med, for eksempel internettbaserte samtaler via «FaceTime» eller Skype.

 

Gode tiltak for barn, unge og familier

 

Yngre og eldre barn kan ha ulike reaksjoner på å være i hjemmekarantene eller isolasjon. Noen kan føle seg stresset, trist, redd, sint eller irritert, mens andre ikke har noen negative følelser knyttet til å være i karantene. Noen får vondt i magen, hodet eller deler av kroppen, og man kan lure på om de er syke. Barn kan også være redde for at foreldre eller søsken er syke. Alle disse følelsene er vanlige. Og for de aller fleste vil disse reaksjonene gå over. Det kan likevel være krevende for hele familien når hverdagen endrer seg på denne måten. Her følger noen innspill til hva du kan gjøre.

 

Barnehagens fane - Klikk for stort bildeSnakk med barna
Barn trenger forståelig informasjon om hvorfor de er i hjemmekarantene eller er isolert, og hva de selv kan gjøre. Det er viktig at barn får vite at de gjør en innsats for å forhindre at andre blir smittet ved å være i karantene. Gi dem gjerne de vanlige rådene, som å passe på håndvasken. Spør hva barna lurer på, og gi dem tydelige svar. Husk at barn gjerne får med seg mer enn du tror. Spør hva de har fått med seg av informasjon og nyheter, og svar på det de lurer på. Ikke vent på at de skal komme og spørre deg.

 

Trygghet smitter
Når du er trygg, blir barna trygge. Når barn er redde, trenger de trøst og omsorg. Skap trygghet ved å anerkjenne barnets følelser, og hjelp barnet å håndtere alle følelser. De kan trenge at vi som er voksne er litt ekstra tålmodighet i denne fasen.

 

Hold på rutinene 
Selv om barna ikke kan gå i barnehagen eller på skolen, er det lurt å ha faste aktiviteter hver dag – som å stå opp og legge seg til vanlig tid, være fysisk aktiv og gjøre skolearbeid. Sunne, regelmessige måltider, søvn og fysisk aktivitet senker stress i kroppen både hos barn og voksne. Leggerutiner kan forstyrres når barn er redde eller syke. Ha faste og trygge leggerutiner. Unngå at barna sitter for mye alene med telefon og nettbrett. Det er lurt å legge unna skjerm og telefon en time før leggetid. Det er vanlig at barn våkner i løpet av natten og kommer inn til foreldre. Det går over.

 

Sosial kontakt
Ha kontakt med venner og familie på sosiale medier og telefon. Det er både støttende, oppmuntrende og senker stress.

 

Gjør det som fungerer for dere

Gjør ting du og familien din liker å gjøre som å se film, lese bøker, høre på musikk eller lydbok. Familietid kan være positivt, men respekter også at barn kan trenge tid alene.

 

Trenger du noen å snakke med?

Oversikt over vakttelefoner og døgnåpne tjenester

Kontaktinformasjon til kommunens helse og omsorgstjenester

Politiets nettpatrulje

Oppfølging av personer med psykiske helseplager eller rusutfordringer gjennom Korona-perioden (PDF, 333 kB)

Kirken i Averøy er også klare for en prat om noen skulle ønske det.

 

Tid for en prat?

Når vi ikke kan møtes ansikt til ansikt, må vi finne andre måter å være sammen på. Vil du ha noen å prate med? Prestene i Averøy svarer på telefon, og kan også videreformidle telefonnummeret ditt til en frivillig som har tid til en god prat.

 

Ringer du, tar vi en prat der og da, eller vi lager en avtale om når vi skal snakke sammen hvis det passer bedre. Hvis vi ikke svarer når du ringer, ringer vi opp igjen, så det er ikke nødvendig å ringe flere ganger.

 

Sigurd A.W. Haugen, sokneprest

950 70 027

Carina Møller, prostiprest

922 30 833

Tommy Stormo, prestevikar

909 56 111

 

Haster det? Det går også an å ringe Kirkens SOS – nummeret dit er 22 40 00 40.

Klikk for stort bilde 

Opphold på hytter og fritidsboliger

Averøy har mange hytteeiere og slik skal disse forholde seg:

Personer forbys å overnatte på fritidseiendom i annen kommune enn der vedkommende er folkeregistrert. Strengt nødvendig vedlikehold eller tilsyn som er nødvendig for å avverge store materielle skader tillates.

Personer som er i karantene etter § 2 fordi de deler husstand med en som er bekreftet smittet av SARS CoV-2-virus, kan likevel overnatte i fritidseiendom i annen kommune i perioden den smittede er i isolasjon etter § 4 i forskriften.

Vi ønsker dere velkommen tilbake når alt dette er over!

 

Forskrift om karantene, isolasjon og forbud mot opphold på fritidseiendommer mv. i anledning utbrudd av Covid-19

 

 

Utenlandske statsborgere - foreign nationals

Foreign nationals who have come to Norway from abroad and are therefore quarantined, but have not developed infection symptoms, may now leave Norway

Foreign nationals in quarantine because they have been in contact with infected persons in Norway must remain in quarantine for the full period.

Departure from Norway is contingent on sound infection control measures being practiced during transport from the place of quarantine to the place of departure.

This entails the following:

 • If you have to use public transport or taxi to get to the nearest airport, bus station, railway station or border crossing, you must keep at least two meters’ distance between you and your nearest fellow passengers.
 • You must make sure to practice good hand and cough hygiene.

At airports with direct flights out of Norway, there will be municipal personnel on hand who can be contacted if problems arise. Travel on a domestic flight is possible if necessary, in which case sound infection control measures must be practiced. At domestic airports, however, there will be no municipal personnel who can be contacted.

You may use your own car to travel out of the country, but it is up to you to check which border crossing points are open.

If you want to leave Norway by air, you must obtain a valid ticket on your own. Airports with direct flights out of Norway are:

 • Gardermoen
 • Stavanger
 • Bergen
 • Trondheim
 • Tromsø
 • Torp

If you become ill or develop symptoms while on your way out of Norway, call the health service for help at Tel. 116 117.

We emphasise that if you have a fever or respiratory symptoms such as coughing or shortness of breath, you must remain in isolation, and you may not leave the country.

Informasjon til pårørende og besøkende ved våre institusjoner

Besøk på sykehus, sykehjem/eldreinstitusjoner, bofellesskap og boliger/hjem med sårbare grupper begrenses til det strengt nødvendige.

Les informasjonsbrev til pårørende og besøkende ved Langøy boligfellesskap og Averøy omsorgssenter. (PDF, 315 kB)

Har du helsefaglig bakgrunn?

Har du helsefaglig utdannelse eller erfaring, men jobber med helt andre oppgaver i dag? Da ønsker vi i Averøy kommune at du registrere deg.

registrer deg her

 

I første omgang ønsker vi bare en oversikt over tilgjengelig helsepersonell. Dersom vi kommer i en situasjon med mangel på personell, tar vi direkte kontakt med deg.

Jeg har avtale med helsestasjonen

Helsestasjonen er stengt for konsultasjoner som ikke er avtalt, og prioriterer gravide, nyfødte og konsultasjoner i helsestasjonsprogrammet med vaksinering og lege. Alle gruppekonsultasjoner i helsestasjonsprogrammet avlyses og 2, 4 og 6-års konsultasjoner er utsatt. Reisevaksinasjoner utgår inntil nye regler for reisevirksomhet gjelder. De som ønsker råd veiledning/rådgivning ringer for avtale.

Informasjon til næringslivet i kommunen vedrørende permitteringer m.m

NAV opplever stor pågang fra arbeidsgivere som trenger bistand og veiledning for å sikre at varsel om permitteringer eller oppsigelser gjøres på en god måte. Her er noen råd og anbefalinger som kan bidra til en god prosess for både arbeidsgiver og berørte ansatte:

Les digital informasjon først. Vi oppfordrer alle arbeidsgivere til å holde seg oppdatert på navs hjemmesider.

Viktige lenker: 

Varsel om permitteringer skal meldes til NAV 

Skjema NAV 76-08.03 skal sendes på e-post til  (PK) NAV More og Romsdal  
 
Send også kopi til: 
Bedrifter i Ålesund og omegn: per.atle.sjastad@nav.no  
Bedrifter på søre Sunnmøre: oddvor.f.hovden@nav.no 
Bedrifter i Romsdal: roger.vorpenes@nav.no  
Bedrifter på Nordmøre: ola.ansgar.lovold@nav.no 

Ansatte med permitteringsvarsel finner oppdatert informasjon på nav.no og skal ikke henvende seg til sitt lokale NAV-kontor.

Vi anbefaler deg som arbeidsgiver å informere den permitterte om at han eller hun må registrere seg som arbeidssøker og søke om dagpenger. Nødvendig dokumentasjon som arbeidstakere som blir permittert må sende inn kommer frem på siden.

NAV har løpende kontakt med Arbeids- og sosialdepartementet om midlertidige regelverksendringer og andre tiltak som kan avlaste situasjonen, og vi vurderer fortløpende mulighetene for å gjøre forenklinger i saksbehandlingen.

Det kan skje endringer på kort varsel som følge av regjeringens arbeid med tiltakspakken for koronasituasjonen. Informasjonen blir oppdatert fortløpende på NAVs hjemmesider, som er den beste kilden til oppdatert informasjon.

Trenger du som arbeidsgiver veiledning ut over dette?

Ring eller send SMS til:

Bedrifter på Nordmøre: 900 87 456 / 407 61 228 / 905 74 151 / 930 35 674

 

Kan du hjelpe til dersom vi får mange sjuke bønder her i kommunen?

Medlemsorganisasjonen Landbruk Nordvest organiserer sykeavløsning for bønder som trenger hjelp til dyrestell og annet forefallende arbeid når de blir syke.

Landbruk Nordvest har avtale med faste avløsere som tar på seg slike oppdrag, men på grunn av Coronasituasjonen kan det tenkes at det blir behov for flere sykeavløsere på samme tid enn de som Landbruk Nordvest har avtale med. Dersom du ønsker å stille deg til disposisjon for slikt arbeid i en periode framover, kan du ta kontakt med Landbruk Nordvest for å blir registrert.

Les mer om ordningen og hvordan man kan melde seg på her (PDF, 124 kB)

Råd til bonden om koronasmitte

Informasjon til ansatte - hjemmekontor, kartlegging mm


REGISTRERING AV ANSATTE I KARANTENE 

Vi har utarbeidet et skjema som vi vil at ansatte som er satt i karantene skal fylle ut, slik at vi har oversikt over hvor mange som er satt i karantene, hvilken periode og om de jobber via hjemmekontor eller bruker egenmelding/sykemelding. Link til skjemaet er også distribuert til enhetsledere på e-post og lagt ut på hjemmeside. Ansatte må selv fylle ut dette, eller så kan leder fylle ut. En bør i tilfelle karantene forsøke å tilrettelegge for hjemmekontor, dersom dette ikke er mulig så så må vedkommende levere egenmelding de første 8 dager + sykemelding fra dag 9. Her er lenke til skjema skjema for ansatte som er pålagt karantene ifbm coronavirus

Spørreskjema til assistenter/fagarbeidere

Her finner du spørreskjema til assistenter/fagarbeidere i skole/SFO og barnehage

 

De som har hjemmehjelp vil få omtrent samme tilbud som før fra 30. mars. Vi ringer og informerer om det skal skje endringer. Om noen ikke ønsker hjemmehjelp ut fra situasjonen som er nå, kontakt Ann-Helen Strand: 988 92 988. Ta også kontakt om dere trenger hjelp til handling eller andre oppgaver.

 

I tillegg gir vi disse rådene:

 • Minst 5 grundige håndvask med såpe daglig. Antibac hvis vann og såpe ikke er tilgjengelig. Vask hender når du ankommer arbeidsplass. Vask hender når du kommer hjem.
 • Hold hendene unna munn/ansikt.
 • Bruk papirlommetørkle, kast etter bruk.
 • Vi håndhilser og klemmer ikke, hils uten kroppskontakt.
 • Overhold karanteneregler!
 • Virksomheter med muligheter for dette anbefales hjemmekontor.
 • Unngå kollektivtransport som ikke er helt nødvendig.
 • Ta med matpakke hjemmefra, spis alene eller i mindre grupper (maks 5 personer).
 • Unngå utenlandsreiser.
 • Unngå unødvendige reiser til områder med flere smittede.
 • Unngå unødvendige flyreiser innenlands.
 • Unngå sosiale sammenkomster (bursdager, familietreff, fester, russetreff mv.)
 • Seminarer, møter og kurs med mer enn 5 deltakere bør unngås. Bruk Skype om mulig.
 • Personer med symptomer på luftveisinfeksjon skal holde seg hjemme.

   

Klikk for stort bildeFor at befolkningen skal føle seg trygge på kommunens beredskap, viser vi til beredskapsarbeidet som er iverksatt internt i organisasjonen:

 • Informasjon til befolkningen er lagt ut på kommunens hjemmeside og oppdateres daglig.
 • Opprettet "Teams" for ledere i Office 365 (informasjon og svar på spørsmål).
 • En fastlege frikjøpes for 15 timer pr. uke (smittevernlege).
 • Ekstra smittevern og medisinsk utstyr er bestilt/ på lager.
 • Kommunen har satt krisestab som innkalles jevnlig.
 • Det legges opp til 2 møter pr. uke (mandag og onsdag) i en egen beredskapsgruppe for å følge situasjonen (utvidet kriseledelse).
 • Enhetene har gått gjennom sine bemanningsplaner, spesielt med tanke på bemanning og logistikk, og over lengre tid.
 • Egne ansatte i hjemmetjenesten avsatt til prøvetaking
 • Skjerming av legesenter i forhold til smitte (personer med luftveisplager skal ikke møte på legesentret uten første å ha konferert med legen pr telefon)
 • Legesenteret har satt opp egen container for undersøkelser av pasienter med luftveissymptomer og mulig koronasmitte.
 • Legesenteret kan gjennomføre videokonsultasjoner.
 • Sykehjemmet har laget plan for å "fristille" korttidsavdelingen til avlastning for pasienter som ikke må være på sykehus (8-10 plasser). Korttidsavdelingen har egen inngang.
 • Sykehjemmet har sendt ut varsler og hengt opp informasjon om Folkehelseinstituttets råd om besøksbegrensninger.
 • Skolene (inkl. kulturskolen) gir fjernundervisning til sine elever.

Har du fortsatt spørsmål som du ikke finner svar på her? Da kan du fylle ut skjemaet under. Det kan ta litt tid å få svar, så vi ber om at du er tålmodig.

 

Skjema til postmottak

Felt merket med * må fylles ut

 

 

Kontaktinformasjon

Ingrid Ovidie Rangønes
Ordfører
E-post
Telefon 71 51 35 01
Mobil 918 08 045
Kjetil Leirbekk
Assisterende rådmann
E-post
Telefon 71 51 35 02
Mobil 482 81 141
Berit Irene Hannasvik
Rådmann
E-post
Telefon 71 51 35 04
Mobil 975 16 502
Erik Næss
Fagsjef oppvekst
E-post
Telefon 71 51 35 03