Ønskebrønn - 21. februar

Skolene, FAU og lærerne har gitt innspill på hva de ønsker inn i det nye idretts- og kulturbygget tilknyttet ny skole ved Rangøykrysset. Nå ønsker vi innspill fra frivilligheten.

Torsdag 21. februar kl.18:00  - i kommunestyresalen på Bruhagen - inviteres dere til å bidra med kloke og generøse innspill til behovsvurdering til det nye idretts- og kulturbygget.

 

Det skal vurderes hvilke behov det nye bygget bør dekke. For å kunne gi våre politikere et best mulig kunnskapsgrunnlag til å ta beslutninger behøves det innspill fra frivilligheten.

 

Martin Ove Karlsen og Ragnhild Sophie Berthinussen innleder med noen velvalgte ord knyttet til hva vi vet så langt: Hvor står vi?

 

Deretter blir det drøftinger og rom for de gode innspill.

 

Vi ber om at dere gjerne har drøftet tingenes tilstand i eget lag/egen organisasjon før dere kommer. Dog det er ingen forutsetning.

 

Vel møtt!

Kontaktinformasjon

Martin Ove Karlsen
Leder plan, utvikling og tekniske tjenester
E-post
Telefon 71 51 35 60
Mobil 957 85 993