Over sju millioner pluss

Averøy kommune har levert positive regnskapsresultater siden 2006 og den positive trenden fortsetter. Regnskapsresultatet for 2020 viser et overskudd på 7,34 millioner kroner. Netto driftsresultat var på hele 28,9 millioner kroner.

Økonomisjef Harald Bergdal og kommunedirektør Berit Hannasvik roser kommunens ledere for gjennomgående grundig arbeid med både grunnlag og oppfølging av budsjettet.
- Solid økonomisk kontroll og budsjettdisiplin er mye av forklaringen til det gode resultatet, sier økonomisjefen.

Velferdstjenester og pandemihåndtering for 477 millioner kroner


Kommunedirektør Berit Hannasvik og økonomisjef Harald Bergdal med tommel opp for regnskapsresultatet 2020 - 2020 har vært et uvanlig tøft år, med pandemi, smittevern og raske omstillinger som har utfordret hele organisasjonen, både menneskelig og økonomisk. Å komme ut med et så positivt resultat er derfor ekstra gledelig i år, sier kommunedirektør Berit Hannasvik. Hun skryter av de ansatte og en organisasjon som leverer så til de grader. Vi har gitt våre innbyggere velferdstjenester for hele 477 millioner kroner i 2020, sier hun.

Det er et fåtall av enhetene som viser et merforbruk. Dette til tross for at kommunen har brukt over 7 millioner mer enn vi har fått kompensert for i forbindelse med korona-pandemien.

Store investeringer i årene som kommer

Det er all grunn til å glede seg over resultatet og kontrollen over økonomien. Det må vi fortsatt ha fokus på, sier økonomisjefen. Averøy kommune står overfor store investeringer i årene som kommer.