Påmelding til pårørendekveld 20. november

Tildelingsenheten og hjemmebaserte tjenester inviterer til pårørendekveld mandag 20.11.23 klokken 18:00 – 21:00 på Averøy kommunehus. Her kan pårørende og andre interesserte komme og få informasjon om de ulike tjenestene for hjemmeboende i Averøy. 

Program:

Innlegg fra tildelingsenheten, hjemmesykepleien, ergoterapeut, fysioterapeut, innsatsteam, dagsenteret for eldre, demenskoordinator og kreftkoordinator. 

De ulike tjenestene vil være tilgjengelig for direkte spørsmål i etterkant av innleggene. 

Kaffe, te og enkel servering.

Påmelding

Bruk gjerne dette skjemaet for å melde deg på

Du kan også melde deg på ved å ta kontakt med servicekontoret på telefon 71 51 35 00 eller koordinator ved tildelingsenheten Marte Rødal Vassli på telefon 90 74 23 68.