Plankomiteen for ny skole informerer

Vi har fått tilbakemelding om at det er lite informasjon tilgjengelig om status i arbeidet med ny skole. Under er en lenke som gir en kort oppsummering for arbeidet så langt. Vi oppdaterer artikkelen med framdriftsplan i løpet av sommeren.

Skoleutbygging - ny skole Rangøykrysset (skolekrets vest).

Ann-Kristin Sørvik, Martin Karlsen, Trond Bjørshol, Ingrid Rangønes, May Bae Vebenstad, Viktor Tetlie - Klikk for stort bilde