Redusert kapasitet på byggesaksbehandling

Averøy kommune har dessverre mangel på saksbehandlere innen byggesaker. Det betyr lengre behandlingstid på søknader og mindre tid til veiledning. Vi får nye byggesaksbehandlere på plass i løpet av 1. kvartal 2018. Etter en tid med opplæring av disse, regner vi med å være i normal drift igjen.

Tilbakemelding bygg uten søknadsplikt ill 800

Vi beklager situasjonen, og ber om at de som skal sende byggesøknader, følger informasjon og veiledninger vi har på hjemmesiden når det gjelder byggesaker. 

Følg disse veiledningene, slik at søknader er så presise som mulig, med nødvendige vedlegg o.l. Dette vil gjøre vår saksbehandling mer effektiv.

Kontaktinformasjon

Martin Ove Karlsen
Leder plan, utvikling og tekniske tjenester
E-post
Telefon 907 48 968