Registreringsplikt i Tobakksalgregisteret

​Fra 1. januar 2018 er det forbudt å selge tobakksvarer hvis salgsstedet ikke er registrert i Tobakksalgsregisteret.

Tobakkssalgsregisteret gir oversikt over fysiske salgssteder som har rett til å selge tobakk og tobakkssurrogater i Norge. E-sigaretter og urtebaserte røykeprodukter faller inn under betegnelsen tobakkssurrogat. Registeret gir også en oversikt over grossister som har rett til å selge tobakk og tobakkssurrogater.

Formålet med registeret er å gjøre det mulig for kommunene å føre tilsyn med salg av tobakk, særlig at det ikke selges tobakk og tobakkssurrogater til mindreårige. Kommunene skal føre tilsyn med fysiske salgssteder og Helsedirektoratet skal føre tilsyn med grossister og utvalgte steder.

Det er virksomhetene selv som er ansvarlig for å registrere seg og vedlikeholde opplysningene i registeret. Dersom en virksomhet har flere salgssteder, må alle salgsstedene registreres.

Virksomheter som selger tobakk på internett omfattes av egen ordning. Dette gjelder både norske og utenlandske virksomheter.

Registrer salgssted

 

Klikk for stort bilde