Sammen former vi framtidens Averøy - velkommen til gjestebud

Averøy har samfunnsdelen av kommuneplanen ute på høring, og ønsker innspill fra innbyggerne.

Kommunestyret har valgt fire tema de ønsker å satse ekstra på i denne perioden.

De fire satsingsområdene er:

  • Tilhørighet og fellesskap
  • Kultur- og ungdom
  • Næringsliv
  • Kommunesenteret og bygdene

Det er lagt opp til fire gjestebud på kommunehuset:

  • Frokost for næringslivet tirsdag 29. september kl. 08.00-10.00
  • Møte med frivilligheten tirsdag 29. september kl. 19.00-21.00
  • Møte med eldreråd, råd for funksjonshemmede, helselag og andre onsdag 30. september kl. 16.00-18.00
  • Åpent kommunehus lørdag 3. oktober kl. 12.00-15.00

Møtene gjennomføres i tråd med smittevernhensyn, og det serveres kaffe/saft og twist.

I tillegg gjennomføres det samling av innspill fra ungdommene på ungdomsskolen ved å sette opp en forslagskasse.

Det er også mulig å sende inn forslag via kommunens hjemmeside. 

Forslag til ny kommuneplan for Averøy

Vi ønsker velkommen og håper på mange innspill fra dere!

Ingrid Rangønes, ordfører