Smitteutbruddet - oppdatering 17. september

Averøy kommune har siden tirsdag kveld fått 4 nye smittetilfeller, og smitten ser ut til å være på vei nedover. Alle tilfellene er knyttet til skolene på Bruhagen, og nærkontakter/ familiemedlemmer til elever der.

Det foregår fortsatt smittesporing, og nærkontakter blir identifisert og bedt om å teste seg. Det blir ytterligere massetesting og retesting denne uken. Skolene informerer elever og foresatte nærmere om dette.

Elever som er hjemme/har symptomer skal ikke testes på skolen, men bestille test via c-19

Vi ønsker ikke at elever som har symptomer eller er hjemme av andre grunner skal komme til skolen for testing. Elever som er hjemme av ulike grunner må selv bestille test på c-19.no og la seg teste før de møter på skolen.

Føre-var-testing

For ikke å utfordre testkapasiteten vår og laboratoriet i Molde, ber vi om at privatpersoner som ønsker å teste seg etter føre var prinsippet gjør dette selv. Tester fås kjøpt på apoteket. Dette kan være i forhold til både arbeids- og fritidsaktivitets formål (f.eks fotballlag). De som har symptomer bør bestille test på C19.no, og unngå kontakt med andre inntil svar på test foreligger.

Vi oppfordrer alle som ikke har fått vaksinert seg til å ta kontakt for bestilling av vaksinering. Dette gjelder om det er dose 1, 2 eller 3 (for spesielt utsatte grupper). Samfunnet står overfor gjenåpning og normalisering, og vi anbefaler derfor at alle som kan, vaksinerer seg!

Vi planlegger å avslutte de lokale tiltakene som gjelder t.o.m. søndag. Endelig beslutning på dette vil bli tatt på 19. september.

Smittevernlege David Alexandre MårdLokale tiltak for å hindre videre smittespredning

For å unngå ytterligere smittespredning og en situasjon ute av kontroll har smittevernlege David Mård innført følgende restriksjoner i Averøy kommune fra og med mandag 13.09.21 tom søndag 19.09.21:

1.       All fritidsaktivitet blant barn og unge opp til 18 år stanses.

2.       Bruhagen barneskole fortsetter på gult nivå, hjemmeundervisning på enkelte trinn ved alle skolene i kommunen kan gjennomføres ved forhøyet smitte. Øvrige skoler driftes på grønt nivå, med økt fokus på smittevernrutiner og testregime.

3.       Averøy Kulturskole drives ved fjernundervisning for å unngå krysning mellom skoler

4.       Det gis sterke anbefalinger om bruk av munnbind der en ikke kan opprettholde avstand, også på kollektiv trafikk som skolebuss o.l.

5.       Ved arrangementer for voksne anbefales det på det sterkeste å følge antalls-, avstands- og smittevernsregler.

Tiltakene vurderes som nødvendige for å hindre en større smittebølge i skolen med stort skolefravær, samt foreldre som må være borte fra arbeid for å passe barn. Tiltakene ansees som minst inngripende i forhold til å opprettholde et så normalt samfunn som mulig, samtidig som videre drift av skolene er det viktigste tiltaket ovenfor sårbare grupper.

Helsedirektoratet Vi lever fortsatt i en pandemi

Det er økt smitte i Averøy og i regionen, og vi minner om de generelle smittevernreglene: Hold god avstand om du er på folkerike steder (benytt munnbind der det er vanskelig å holde avstand), oppretthold god håndhygiene, ha en lav terskel for å holde deg hjemme fra arbeid, fritidsaktivitet, skole og barnehage dersom du har symptomer. Får du symptomer bør du teste deg.

Vi lever fortsatt i en pandemi

Smitten blant barn og unge sprer seg raskt i hele landet. De siste ukene har det flere dager blitt satt nye smitterekorder. Mange lurer på hvorfor man ikke strammer inn tiltakene igjen. Her er en artikkel som gir både litt grunnleggende info og budskap innledningsvis, og svarer konkret på flere spørsmål lenger ned i artikkelen: https://www.vg.no/annonsorinnhold/helsedirektoratet/vaksine-til-barn-og-unge/