Søknadsportalen for spillemidler 2023 er åpnet

Går dere med planer om å søke spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet? Den årlige søknadsfristen i Averøy kommune er 1. september. Da skal de som tenker å søke for 2023 ha meldt sine planer til kommunen. Ta kontakt med kommunen via epost eller telefon slik at vi kan bistå dere underveis. Søknaden leveres elektronisk.

Søknadsskjema og veiledning finner du på idrettsanlegg.no

Fornyet søknad

De som alt har fått godkjent søknaden sin, men ikke fikk tilskudd i 2022 må levere fornyet søknad. Dette gjelder:

Averøy kommune: Bruhagen kunstgressbane - søknadssum kr. 1.000.000,-
Kvernes skytterlag: Elektroniske skyteskiver - søknadssum 762.000,-
IL Havørn: Øytun buldrevegg - søknadssum kr. 625.000,-
Averøy kommune: Kårvåg Litjdalen aktivitetspark 1 - søknadssum kr. 2.000.000,-
Averøy kommune: Kårvåg Litjdalen aktivitetspark 2 - søknadssum kr. 2.000.000,-
Averøy kommune: Kårvåg Litjdalen volleyballhall - søknadssum kr. 4.000.000

I tillegg må AK levere gjentatt søknad for å tildelt siste del, 2.125.000,- av godkjent beløp på 6.500.000,- 

Endringer i bestemmelsene

For søknadsrunden 2023 er det endringer i Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Søker plikter å sette seg inn i bestemmelsene.

Viktige endringer verdt å merke seg er bl.a.:

Kap I Innledning
1.3 Søknadsprosedyre og dokumentasjonskrav • Behovsvurdering (nytt vedlegg 7) lagt inn som vilkår

Kap 2 Ordinære anlegg
2.2 Hva det kan søkes om tilskudd til

2.6.1 Generelle tilleggselementer
• Tilskudd til garderober og lager kommer i tillegg
• Gjelder alle ordinære anlegg

Nye anleggstyper:
• 2.6.3 Enkle haller (inkl. overtrykkshaller)
• 2.6.8 Biljardanlegg
• 2.6.10 Bowlinganlegg
• 2.6.30 Rugby

Kap 3 Nærmiljøanlegg
3.4 Vilkår for tilskudd
• 10 år – justert ned fra 20

3.5.2 Begrensninger for tilskuddets størrelse
• Maks begrensning per anleggssted er fjernet

3.7 Ikke søknadsberettiget
• Lekeplassutstyr – sertifisert i hht NS EN 1176 (husker, sklier, vipper, klatrehus, sandkasser osv.)
• Personlig utstyr/forbruksmateriell
• Det gis ikke tilskudd til anlegg plassert på barnehagers uteområde (ny presisering)

Hvorfor spillemidler?

Kulturdepartementet deler årlig ut støtte av spillemidlene til bygging av anlegg for idrett og friluftsliv. Ordningen skal bidra til at en større del av befolkningen får anledning til å drive idrett og fysisk aktivitet.

Hvem kan søke?

Kommuner, fylkeskommuner, idrettslag, samvirkeforetak, stiftelser eller andre sammenslutninger. Anlegget må være prioritert i Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet og tilhørende handlingsplan.

Hva kan det søkes midler til?

Det kan søkes om tilskudd til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg som er åpne for allmenn idrettslig virksomhet og som ikke er underlagt kommersielle interesser.

  • For ordinære anlegg og rehabilitering, minimumskostnad kr 150 000.
  • For kart, minimumskostnad kr 75 000.
  • For nærmiljøanlegg, minimumskostnad kr 50 000.

Det kan også søkes om spillemidler til desentraliserte kulturbygg. Søknadene leveres på samme måte som for spillemidler til idrettsanlegg og fysisk aktivitet.

Søknadsfrist og søknadsbehandling

Søknadene leveres elektronisk med frist 1. september. Averøy kommune sender samlet vedtak og prioritering videre til fylkeskommunen. Det er Kultur- og folkehelseutvalget i fylkeskommunen som gjør endelig vedtak om tildeling. Tildelte midler blir offentliggjort i brev til søkerne.

Kontaktinformasjon

Ragnhild Sophie Berthinussen
Rådgiver samfunnsutvikling
E-post
Mobil 979 80 224