Sommervikarer hjemmetjenesten

Hjemmetjenesten ønsker alle sommervikarene velkommen til oss!

  

Denne sommeren var det mange sommervikarer som var helt nye i hjemmetjenesten så for å gi dem best mulig start på sommerjobben hadde vi et program på 2 uker med både teori og praksis. Brukerne våre skal motta trygge, forsvarlige tjenester med god kvalitet selv om det er ferieavvikling så da må arbeidsgiver legge til rette for så god faglig opplæring som mulig samtidig som vi må legge vekt på det psykososiale for at vikarene skal føle seg velkomne og inkludert.

Det var opp til 15 vikarer tilstede på de ulike dagene.

Å være ny på en arbeidsplass er alltid en spennende opplevelse hvor man skal møte både nye kollegaer og nye brukere så opplæringsprogrammet bidro også til at vikarene fikk møte mange ansatte disse to ukene i tillegg til å bli kjent med brukere og det fysiske arbeidsmiljøet. Vi er opptatt av at vikarene skal trives og at de skal bli en del av arbeidsmiljøet den tiden de er her. Det er viktig at vikarene møter hverandre slik at de blir kjent med hverandre og vet at det er flere « nye» som starter her. Noen fortsetter også som vikarer etter sommeren.

Hjemmetjenesten har bred kompetanse som vi har brukt i undervisning disse to ukene med tema som etikk, taushetsplikt, brann, hygiene/smittevern, møte med demente, omsorg for ved livets slutt og sykdomslære. I tillegg har vi hatt praktiske øvelser som bruk av forflytningshjelpemidler, bruk av multidosedispenser og opplæring i bruk av utstyr som blodtrykksmåler, thermoscanner, blodsukker mm.  Vi har hatt fokus på ansvar i forbindelse med legemiddelhåndtering og øvd på å sette insulin.

Dette opplæringsprogrammet er nytt av året, og vi vil evaluere det i lag med vikarene og de ansatte etter sommeren for å kunne videreutvikle dette til senere bruk.