Stikk UT! i vinter

Averøy er med i Stikk UT!-vinter med sju turmål fordelt på øya. Konkurransen varer frem til 2. påskedag, 10. april. En liten kikk på statistikken viser at 62 (42) averøyinger så langt har registrert seg som aktive i Stikk UT! vinter, samtlige turmål er besøkt av noen og naboene tar også turen til Averøy for å besøke våre turmål. 

  • Svevestien er besøkt til sammen  302 (165) ganger av 187 (112) ulike personer. 
  • Stavneset er besøkt til sammen 118 (74) ganger av 69 (48) ulike personer. 
  • Myrbærhaugen er besøkt til sammen 57 (32) ganger av 39 (20) ulike personer. 
  • Spisstein er besøkt til sammen 37 (26) ganger av 27 (19) ulike personer. 
  • Honningsøya frem og opp er besøkt til sammen 48 (30) ganger av 28 (18) ulike personer. 
  • Nekstadsetra er besøkt til sammen 29 (19) ganger av 14 (8) ulike personer. 
  • Skårra er besøkt til sammen 11 (4) ganger av 9 (3) ulike personer. 

Tall i parentes er fra 07. januar 23. 

Når det gjelder antall aktive deltakere, dvs. de som registrerer turene sine i StikkUT!, ligger Averøy på delt 19. (18.) plass av kommunene i fylket. Vinteren 22 deltok 166 averøyinger. Om noen har lyst og anledning kan det regnes på prosentandel av innbyggerne i kommunen. Det gir, kan hende, et annet bilde? Se Stikk UT!

Nope, det er ikke slik at du må registrere deg på et turmål. Det viktigste er at du kommer deg ut, om du går på et Stikk-UT! turmål eller et annet sted. Men for gjengen som tilrettelegger er det kjekt å få en bekreftelse på at folk deltar og setter pris på den frivillige innsatsen som ligger bak. God tur!