Større utbrudd og innføring av lokal forskrift

Averøy har i løpet av de siste to ukene fått 29 smittetilfeller, 15 av disse i går og i dag. Over halvparten av tilfellene er knyttet til et privat arrangement utenfor kommunen, og vi forventer flere positive tester tilknyttet dette arrangementet de nærmeste dagene. Utbruddet har spredt seg til nærkontakter, og flere barn ved kommunens skoler er berørt.

Det er en krevende situasjon for en allerede kritisk bemanningssituasjon i våre helsetjenester. Situasjonen gjør at smittevernlegen har vedtatt en lokal forskrift som gjelder fra 10. desember kl. 19.00 og foreløpig for sju dager framover. Vi oppfordrer våre innbyggere om å følge nasjonale og lokale råd og anbefalinger.

På grunn av smittesituasjonen og presset på våre helsetjenester innfører Averøy kommune lokal forskrift fra 10. desemberMed hjemmel i smittevernloven § 4.1 første ledd bokstav d, gjør smittevernlegen i Averøy vedtak som innebærer oppskalering av TISK med forlengelse av isolasjonstid ved SARS-CoV-2 til 7 dager og innføring av lokal smittekarantene på 7 dager for husstandsmedlemmer uansett vaksinasjonsstatus. Samtlige skoler i kommunen går over til gult nivå fra mandag 13. desember. Hver enkelt skole sender ut informasjon til foreldre/foresatte.

Vedtaket er som følger:

1.  Varighet av isolasjon utvides til 7 dager for personer som har påvist SARS-CoV-2. Gjelder for fullvaksinerte, delvaksinerte og uvaksinerte i alle aldre.

2.  Husstandsmedlemmer og tilsvarende nære (eksempelvis kjæreste) til en person med påvist SARS-CoV-2 skal i karantene i 7 dager fra testdato hos påvist tilfelle. Karantenen forutsetter at det har vært nærkontakt. Karantenen gjelder for både fullvaksinerte, delvaksinerte og uvaksinerte i alle aldre. Det er ikke mulig å teste seg ut av denne karantenen.

Husstandsmedlemmer og tilsvarende nære bør i løpet av karantenetiden testes minst to ganger med PCR på kommunens teststasjon. Siste test bør være tidligst på dag 5 av karantenen.

Ved symptomer skal man teste seg så snart som mulig.

3. Alle skoler settes på gult nivå.

4. Arrangører bes vurdere mulighetene for å avlyse eller utsette alle planlagte arrangement, inntil smittetrykket i kommunen er redusert vesentlig.

Anbefalinger

Vi anbefaler studenter og andre som skal hjem til Averøy på juleferie fra områder med høy smitte, om å teste seg når de kommer til Averøya. Dette kan gjøres ved bruk av hurtigtest eller PCR-test på kommunens teststasjon.

Alle som får forkjølelsessymptomer bør ta en PCR-test.

Unntak:

Der arbeidsgiver i henhold til DSB sine retningslinjer definerer den ansatte som samfunnskritisk kan det gis karantenefritak i arbeidstiden, men ikke på fritiden. Et slikt karantenefritak bør praktiseres strengt og bør ledsages av forsterkede smitteverntiltak (munnbind og daglig testing med hurtigtest eller PCR).

Kontaktinformasjon

Kjetil Leirbekk
Assisterende kommunedirektør
E-post
Telefon 482 81 141