Stort smitteutbrudd i Kristiansund - unngå unødvendige kontakter

I forbindelse med at Kristiansund kommune opplever et større smitteutbrudd oppfordrer beredskapsledelsen til at befolkningen forsøker å begrense antall nærkontakter over kommunegrensen, inntil det er kontroll på utbruddet.

Daglig pendler ca. 800 arbeidstakere ut og inn mellom Averøy og Kristiansund, og vi oppfordrer de som har mulighet til å følge nasjonale myndigheters anbefaling om hjemmekontor. Fritidsaktiviteter som innebærer nærkontakt over kommunegrensene anbefaler vi å avlyse/utsette. Legg handleturen til den lokale butikken.

Hjelp oss å holde kommunen smittefri, sier smittevernlege David Mård, enhetsleder og teststasjonssjef Gun-Towe Andersson, ledende helsesykepleier, smittesporer og vaksinesjef Oddrun Hoset, familieveileder og smittesporer Malin Sørvik, ordfører Ingrid Rangønes, enhetsleder og smittesporer Anne-Marit Sylthe og assisterende kommunedirektør Kjetil LeirbekkOmikron dominerer

Utbruddet i Kristiansund domineres av Omikronvarianten, som ansees som svært smittsom. Beredskapsledelsen i Averøy kommune forbereder seg på at smitteutbruddet også vil berøre vår kommune de nærmeste dagene, og smittesporingskapasiteten og testkapasiteten er økt. Vi vil fortsette med målrettet screening av elever og ansatte i skoler og barnehager.

Kontaktinformasjon

Ingrid Ovidie Rangønes
Ordfører
E-post
Telefon 918 08 045
Kjetil Leirbekk
Assisterende kommunedirektør
E-post
Telefon 482 81 141
Berit Irene Hannasvik
Kommunedirektør
E-post
Telefon 975 16 502