Styrker kompetansen om demenssykdommer og samhandling

Hjemmetjenesten hadde internundervisning i demenssykdommer tirsdag 21. september. Ansatte fra hjemmesykepleien, hjemmehjelpene og Averøy Omsorgssenter fikk et godt innblikk i de ulike demenstypene av dr Monika Ødegård og spesialsykepleier Tove Espvik fra geriatrisk poliklinikk ved sykehuset i Kristiansund.

Kursdeltakere - Klikk for stort bildeKursdeltakereFagleder i Hjemmetjenesten, Ann Helen Strand, forteller at sykehuset har et ambulant team som har faste besøksdager til brukere i Averøy kommune, og som også bidrar med undervisning for ansatte.

Ved å gjennomføre internundervisning av fagfolk som arbeider innenfor dette, bidrar det til å øke kompetansen til de ansatte og på den måten bidra til å gjøre hverdagen til brukerne og pårørende bedre siden kunnskapen om de ulike demenssykdommene øker.

Miljøtiltak i stedet for medisiner

Fokuset på undervisningen var også rettet mot viktigheten av miljøtiltak for denne gruppen i stedet for fokus på medikamentell behandling. Viktig å skape trygghet og gode rammer for brukerne, og hjelpe dem å finne hverdagsaktiviteter som de mestrer og har glede av.

Fagdag for bedre samhandling

Hjemmetjenesten og sykehjemmet har også gjennomført en felles fagdag med fokus på bedre samarbeid mellom de to tjenestene til det beste for bruker, pårørende og ansatte.

Det ble vist frem nye kartleggingsskjemaer som skal tas i bruk og  informasjon om rehabilitering fra fysioterapeutene. I tillegg var det forelesning i forhold til holdninger ved spesialsykepleier Vibeche Fahsing. Dette gikk på holdninger blant de ansatte både i møte med bruker og pårørende, men også til kollegaer.

Holdningsskapende arbeid er noe vi ønsker å ha fokus på videre, og felles fagdager er viktige for at ansatte i både hjemmetjenesten og sykehjemmet skal vite om hverandre og kunne samarbeide på tvers., sier Ann Helen Strand ved hjemmetjenesten og koordinator Marte R. Vassli ved Tildelingsenheten.