Sveggøyveien tidvis stengt uke 36 grunnet veiarbeid

Mandag, tirsdag og onsdag uke 36 (31. august, 1. - 4. september) er hele Sveggøyveien stengt fra kl. 9 til kl. 12 grunnet veiarbeid.

Under kan du lese mer om arbeidet som skal gjøres.

Kart og ortofoto - oppgradering Sveggøyveien - Klikk for stort bildeSveggøyveien 2020 - oppgradering 

 

I uke 33 starter arbeidene ved krysningen Hundvikveien-Sveggøyveien. Her er det planlagt å erstatte stikkrenne i veien. Derfor blir veien komplett stengt i en periode av 4-5 timer.

Under byggefasen skal det regnes med noen hindringer/venting, så regn med noe ekstra tid ved passering av anleggsområde.

Veifundamentet blir erstattet. Under byggefasen blir kjørebanen i veibredden redusert.

Lastebiler, store bobiler og andre store kjøretøy kan ikke passere byggeplassen. Det blir plassert tilsvarende skilt.

Vi ber beboerne om ikke å planlegge transporter med lastebil og andre store kjøretøy under byggefasen.

I nødsituasjoner er entreprenør forberedt for å skaffe rask en kjørebane som kan benyttes for store biler.

Entreprenør for utføring er: Nerland Maskin as

Kontaktperson –byggeleder er: Frank Nerland, mobil 90 53 13 32

Kontaktperson hos Averøy kommune er: Rainer Deggert, tel. 71513543

Oppgradering av Sveggøyveien uke 32- 2020 (PDF, 448 kB)

Kontaktinformasjon

Rainer Deggert
Ingeniør - vei, vann, avløp
E-post
Telefon 476 84 916