To lykter søker ny eier

To lykter fra Rådhusparken søker ny eier. Parken er under rehabilitering. Dagens belysning skal byttes ut med nye. 

Frivillige lag og organisasjoner i Averøy som er interessert bes henvende seg snarest. 

To lykter gis bort til frivillig lag eller organisasjon Roy Tore Morsund

 Er ditt lag/din organisasjon interessert?

Send epost til post@averoy.kommune.no med navn, organisasjon og kontaktinformasjon.