Ungdataundersøkelse 2018

Kunnskap om ungdoms hverdagsliv og folkehelsesituasjon er et viktig grunnlag for ungdomspolitikken i årene som kommer, og til å vurdere satsningsområder i det forebyggende ungdomsarbeidet i kommunen. I år gjennomføres undersøkelsen i uke 16, og det er ungdommene på ungdomsskolen som blir invitert til å svare.

Kjærester - Klikk for stort bildeUndersøkelsen er anonym og omfatter spørsmål om hva ungdom driver med på fritida, hva slags oppfatninger de har om seg selv og andre, hvor fornøyd de er med livet sitt, om de liker seg på skolen, med venner og nærmiljøet på fritiden osv. Undersøkelsen er anonym og tar hensyn til personvern og etikk. Resultatene sammenlignes med tidligere undersøkelser i egen kommune, med resultater i fylket og på nasjonalt nivå.

Her er utfyllende informasjon om Ungdataundersøkelsen 2018 i Averøy (PDF, 167 kB).