Verdensdagen for psykisk helse 10. oktober

Averøy markerer Verdensdagen for psykisk helse 10. oktober. Årets tema er "spør mer, vær oppmerksom og vis interesse". I disse koronatider er dette tema særlig aktuelt.

- Spør hvordan andre har det og inviter til åpne svar, sier familieveileder Malin Sørvik, kommunepsykolog Hektor Hovgaard og ordfører Ingrid Rangønes. Spør i familien, blant venner, på jobben og i nabolaget. Vis interesse for andre; for deres familieliv, hobbyer og det de er opptatt av.

Markerer verdensdagen for psykisk helse: Malin Sørvik (helsestasjonen), Hektor Hovgaard (kommunepsykolog) og ordfører Ingrid RangønesGode samtaler

Noen ganger er det lettere å få gode samtaler mens vi gjør en aktivitet, som for eksempel gå på tur, dra på sjøen eller ta en kaffe. Foreslå gjerne konkrete ting dere kan gjøre sammen dersom du vet at noen strever. Det er mye vi kan gjøre sammen selv om avstandsregler gjelder. Her gjelder det å være kreativ.

Vær modig

Vi må også tørre å spørre om de vanskelige tingene.

Når du spør om ting som er vanskelig er du modig. Mange er redd for å stille disse spørsmålene fordi vi ikke vet hva vi skal gjøre med svaret. Det blir ikke verre av at du spør. Det viktigste er å lytte og være til stede. Selv om du ikke kan ta bort det som er vanskelig kan du være en å dele det med. Delt smerte er halv smerte.

Husk også å være oppmerksom og vis interesse for det som går bra i andres liv, for det de har fått til og mestret.

Delt glede er dobbelt glede.