Vi nærmer oss 5900 innbyggere

Ved inngangen av 2018 var vi 5859 innbyggere i Averøy. Det betyr at vi fortsatt vokser, og nærmer oss målet i kommuneplanen med 5900 innbyggere i 2018. Vi har aldri før vært flere i kommunen vår. Til tross for fødselsunderskudd (flere døde enn fødte) økte vi folketallet med 5 personer i løpet av 4. kvartal 2017.

Folkemengde - Klikk for stort bildeDe fleste som flyttet til hit i løpet av 4. kvartal 2017 (54) er innflyttere fra andre kommuner i landet, bare 7 av disse kommer fra andre land. Av de 40 som flyttet ut, var det kun 1 som flyttet til utlandet. 7 fødte og 16 døde gir fødselsunderskudd på -9.

På årsbasis er veksten på 0, 1 % og utgjør bare 3 nye innbyggere. Det skyldes nedgangen vi hadde i løpet av 1. kvartal i fjor. Vi gleder oss likevel over at vi er på pluss-siden. 2017 har vært et turbulent år for næringslivet i regionen, og flere av våre nabokommuner kommer ut med negative befolkningstall for fjoråret.

Mot strømmen?


Det er også gledelig å se at tendensen med arbeidsinnvandrere som drar tilbake til sitt hjemland, så langt ikke gjelder for Averøy. Dette henger nok sammen med at arbeidsledigheten fortsatt er lav i kommunen, og at denne gruppen har funnet seg til rette og trives i kommunen vår. En honnør til næringslivet som holder det gående og omstiller seg i utfordrende tider. Arbeid, trygge oppvekstmiljø og gode velferdsordninger er viktig når folk velger hvor de skal bo.

Vi skal fortsatt jobbe for at Averøy når målet i kommuneplanen og at det er godt å bo i Averøy.

Velkommen til våre nye innbyggere!

Se SSBs oversikt over folkemengde og befolkningsendringer 2017

Her er flere fakta og nøkkeltall for Averøy kommune.