1650 tester, flinke elever og meget godt samarbeid

Ann-Helen Strand ved kommunens testteam sender en hilsen til elever, foresatte og kollegaer på alle nivå som har vært involvert i smitteutbruddet ved skolene på Bruhagen den siste tiden. Hun forteller om 1650 tester, superflinke elever, kollega- og lederstøtte, samarbeid og motivasjon.

I løpet av uke 36 ble det gjennomført 1650 tester, forteller Ann-Helen, og det er et vesentlig høyere antall enn vi noen gang har testet tidligere i pandemien. Massetestinga gikk over all forventning, takket være godt samarbeid med skolene og superflinke elever.

Ser litt skumle ut: Beate Naalsund og Hege StemlandFlinke og modige elever

Elevene på barneskolen var veldig flinke, selv om det var litt skummelt den første gangen de så oss i fullt smittevernutstyr. Flere av elevene sa også at det var verst den første gangen, siden de ikke helt visste hva de gikk til. Noen hadde vært på teststasjonen med dyp neseprøve tidligere og grudde seg nok litt ekstra på grunn av det.

Forståelsesfulle ungdommer

- Vi hadde heldigvis fått nye tester som kun tas i fremre nese, og dette lettet nok mye for mange av elevene. Ungdomsskoleelevene tok også testinga på strak arm, selv om de måtte ta den dype neseprøven de første dagene. De forstod godt at vi måtte prioritere de «letteste» testene til barneskolen, så all ære til ungdomsskoleelevene for dette! 

Verken vi eller elevene kunne forutse det skulle bli flere runder med testing da vi startet mandagen i uke 36, men elevene må få en skikkelig takk fra oss for måten de tok dette på, sier Ann-Helen på vegne av alle i testteamet.

Har satt rekord i antall tester: Elin Hestad-Aae, Marianne Leite og Mari Vassgård fra hjemmetjenestens testteamFør smitteutbruddet hadde vi startet opplæring på skoler og barnehager i bruk av hurtigtester og bruk av smittevernutstyr. Vi rakk ikke opplæring på alle, og når utbruddet kom, var det testing som måtte prioriteres. Planen er å fullføre opplæringen til resten så snart som mulig, sier hun

God hjelp og organisering

Bruhagen barneskole og ungdomsskolen var blant de vi hadde hatt opplæring til, og dermed kunne ledelsen på de to skolene utføre testing av ansatte selv og avlastet dermed testteamet. De ble også raskt flinke med smittevernutstyr, og det var mye takket være våre gode hjelpere på skolen som organiserte og kjente elevene, som gjorde at massetestinga gikk så greit som det gjorde. 

Kollegastøtte og en fleksibel leder

I tillegg til at vi utførte massetesting på skolene, hadde de andre i testteamet fullt opp på teststasjonen på Bremsnes. Vi har stort sett klart å ta unna slik at folk har fått time samme dag, selv om det kunne bli litt venting i køen. Vi har hele tiden hatt ansvar for testing, men denne massetestingen ga oss noen utfordringer i forhold til omorganisering på hjemmesykepleien for å få nok ansatte til testing, men takket være gode kollegaer og en fleksibel leder (Gun-Towe Andersson) så fikk vi det til, skriver Ann-Helen og legger til en 😊

Har satt testrekord: Elfrid M Loe, Ann-Helen Strand og Hege Stemland fra hjemmetjenestens testteamVi er helt avhengige av godt samarbeid mellom testteam, smittesporingsteamet, skolene og barnehagene samt foreldre for å gjøre testing på skolen så bra som mulig for elevene. Litt prøving og tilpasning vil komme, men grunnlaget er i hvert fall bra - selv om vi håper vi ikke kommer i denne situasjonen igjen, avslutter hun.