522 000 kroner til tursti Follandsvatnet rundt

Gladmelding fra vår saksbehandler på spillemidler, Ragnhild Sophie Berthinussen: Fylkeskommunen har fordelt restmidler fra spillemidlene, og Follandsvatnet rundt har fått 522 000 kroner. 

 

Fylkeskommunen skriver følgende om tildelingen som kom nå:

10.november vart nærmare 3 mill. kroner i restmidlar knytt til spelemidelordninga for idrett og fysisk aktivitet fordelt i kultur-, næring- og folkehelseutvalet (KNF, 9. november, sak KNF-99/20). Desse midlane er rentemidlar, inndratte midlar og tilbakebetalte midlar. Tidlegare har desse midlane vorte fordelt saman med dei ordinære midlane før sommaren, men med atterhald om at endeleg tilsegn ikkje blir gitt før ei eventuell klagebehandling er ferdig.

Klikk for stort bilde

I løpet av de siste 10 årene har tiltak i Averøy kommunen fått over 10 millioner kroner fra spillemiddelordningen, tiltak for trivsel og folkehelse. (XLSX, 20 kB)

Det ligger også an til mange søknader på spillemidler for 2021. Det er en formidabel aktivitet og innsats for idrett og fysisk aktivitet i kommunen vår.