Egenberedskapsuka

Har du alt du trenger for å klare deg selv i tre døgn hvis vann og strøm plutselig blir borte? 28. oktober starter en landsdekkende arbeidsuke med fokus på egenberedskap.

Sterk og stødig - treningsgruppe for seniorer

Fysioterapitjenesten i Averøy kommune og Averøy Pensjonistforening starter opp treningsgruppe for seniorer - "Sterk og stødig".

Nytt kommunestyre konstituert

Averøy har vært raskt ute med konstituering av nytt kommunestyre. Mandag 30. september var 23 nyvalgte representanter samlet for første gang og gjennomførte valg av ordfører, varaordfører, formannskap og underutvalg.  

Mestringssenteret – psykisk helse

Mestringssenteret er et åpent og gratis kommunalt tilbud til alle som bor i Averøy kommune. Her kan du treffe andre og bli et viktig medlem i et godt sosialt fellesskap. Senteret er åpent mandag til fredag kl 9-15, onsdager forbeholdt aldersgruppen 16-35 år – Mestringssenteret UNG.

Det nye kommunestyret - valgresultater

Valgstyret møttes i kveld kl. 17.30 og godkjente det endelige valgresultatet inkludert kandidatkåringen (som viser det nye kommunestyret). Vi viser for øvrig til NRKs publisering av valgresultat for Averøy.

Politiske parti og valglister (disse kan du stemme på)

Ved Stortingsvalget 2021 skal det velges 8 mandatar fra Møre og Romsdal til Stortinget.

Spillemidler 2020 - søknadsfristen nærmer seg.

Går dere med planer om å søke spillemidler? Den årlige søknadsfristen er 1. september. Da skal de som tenker å søke for 2019 ha meldt sine planer til kommunen. Ta kontakt med kommunen via epost eller telefon slik at vi kan bistå dere underveis. Søknaden leveres elektronisk.

Ledige midler til grøfting og SMIL-tiltak

Vi har noen midler igjen på bevilgningene til grøfting og til SMIL-tiltak (spesielle miljøtiltak i jordbruket) for 2019.

Plankomiteen for ny skole informerer

Vi har fått tilbakemelding om at det er lite informasjon tilgjengelig om status i arbeidet med ny skole. Under er en lenke som gir en kort oppsummering for arbeidet så langt. Vi oppdaterer artikkelen med framdriftsplan i løpet av sommeren.

Eiermøte i Nordmøre interkommunale brann- og redningstjeneste

Januar 2019 signerte rådmennene fra Averøy, Kristiansund, Smøla og Aure avtalen for Nordmøre interkommunale brann- og redningstjeneste (NIBR). Fredag 21. juni hadde samarbeidet sitt første eiermøte, med gode tilbakemeldinger på samarbeidet så langt. Brannsjefen bebudet også at kommunene må til med noen investeringer i årene framover.