Ledere innen pleie og omsorg i Averøy kommune forbereder nå årets brukerundersøkelse som blir gjennomført i perioden 13. - 24. november. 

6. september arrangerte hjemmesykepleien fagdag om sorg med deltakere fra hjemmesykepleien, Averøy omsorgssenter og Averøy sykehjem. Ingrid Olavsdatter Nesland hadde 6 t foredrag om sorg og sorgprosesser. Dagen er en del av prosjektet «Sammen skaper vi en trygg og verdig avslutning på livet».

 

Valg 1

Senterpartiet ble valgets vinner i Averøy, med en framgang på 8, 5 % fra forrige Stortingsvalg. Størst tilbakegang hadde Høyre med - 7, 9. Valgdeltakelsen var på 75 %, og mange hadde forhåndsstemt.

Les mer om valgresultatet i Averøy, fylket og landet på valgresultat.no og NRKs valgsider