Bilder å betrakte

Bilder av kunstneren Bjarne Jensen kan nå taes i øyesyn i kantina på kommunehuset.

Pårørendeskole for demenssyke

Averøy kommune inviterer til kurs på nyåret for pårørende til personer med en demenssykdom. Målgruppen er ektefeller, barn, venner og andre med relasjon til den demenssyke.

Redusert kapasitet på byggesaksbehandling

Averøy kommune har dessverre mangel på saksbehandlere innen byggesaker. Det betyr lengre behandlingstid på søknader og mindre tid til veiledning. Vi får nye byggesaksbehandlere på plass i løpet av 1. kvartal 2018. Etter en tid med opplæring av disse, regner vi med å være i normal drift igjen.

Stipendordning for sykepleierstudenter

Averøy kommune tilbyr nå en stipendordning for sykepleierstudenter og nyutdannede sykepleiere.

Formannskapets forslag til budsjett 2018 og økonomiplan 2018 - 2021

Formannskapet gikk enstemmig inn for rådmannens forslag til budsjett 2018 og økonomiplan 2018 - 2021 på sitt møte tirsdag denne uken. Bygging av ny skole ved Rangøykrysset er den største oppgaven kommunen gir rom for i økonomiplanperioden. Det krever stram styring, budsjettdisiplin og gir ikke rom for andre "hjertesaker", sier ordføreren og resten av formannskapet. 

Velg e-faktura og/eller AvtaleGiro og delta i konkurransen om et gavekort på 3000 kroner

Velg eFaktura og/eller AvtaleGiro på for eksempelvis SFO, barnehage og kommunale avgifter, og få full kontroll over din regningsbetaling! Averøy kommune deltar i en kampanje sammen med Sparebank1 Nordvest for å få flere til å bruke e-faktura eller AvtaleGiro. Inngår du avtale i perioden 1. desember 2017 - 28. februar 2018 er du med i trekningen på et gavekort på 3000 kroner. 

Hjelp oss å bli bedre!

Pleie- og omsorgstjenestene i kommunen forbereder nå årets brukerundersøkelse, som blir gjennomført i perioden 13. - 24. november. 

Tommel opp for Averøy ungdomsråd

Averøy ungdomsråd 2017/2018 hadde sitt første møte i går, og hadde en god arbeidsøkt med gjennomgang av rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan for perioden 2018 - 2021.

Info til alle som har trygghetsalarm

Averøy kommune vil i løpet av oktober og november skifte til ny type trygghetsalarmer.

Høring - gratis leie av kommunale idrettsanlegg for barn og unge i Averøy

Kommunestyret vedtok den 15.12.2016 at rådmannen skulle utrede en sak der kommunen setter leiepris for kommunale idrettsanlegg til kr. 0, for aktivitet for barn og unge opp til 18 år. Dette ble gjort og er senere behandlet en rekke ganger i ulike politiske utvalg