Folketallet øker igjen

Velkommen til alle 19 som kan kalle seg averøyinger i løpet 2. kvartal 2018. Nå er vi til sammen 5865 innbyggere i kommunen og vi har aldri før vært flere. Det er også hyggelig å se at det er fødselsoverskudd (flere fødte enn døde) dette kvartalet.

Kommunens politikontakt

Som en del av politireformen har alle landets kommuner fått tildelt en politikontakt. Politioverbetjent Eirik-Andrè Sæther er vår politikontakt, og han presenterte seg og sin rolle for kommunestyret tidligere i sommer.

Husk ferdselsreglene på vei til badestranda

Fylkesmannen i Møre og Romsdal og politiet minner om gjeldende ferdselsregler. Flere steder tråkker badegjester og solhungrige rett over sårbar innmark i søket etter ei bra badestrand i sommervarmen. Dette er det ikke adgang til.

Bolig til turnuslege?

Ny turnuslege har behov for bolig på Averøy fra 1. september 2018 - 1. mars 2019 - fortrinnsvis møblert. Ta kontakt med Andreas Døble - tlf 95446020.

Offentlig ettersyn - søknad om tillatelse til utfylling i sjø

Nedgang i folketallet 1. kvartal

Statistisk sentralbyrå (SSB) har sendt ut oversikt over befolkningsendringene for 1. kvartal 2018. For Averøy viser det en nedgang på 13 personer. Lave fødselstall og lav nettoinnvandring (også på landsbasis) er hovedårsaken.

Strandryddeaksjon 2018

Foreninger og private oppfordres til å rydde strender. Kampanjeperioden er 1. mai - 20.juni 2018, men rydding kan pågå hele året!

Internasjonal lunsj 21. april 2018

Flyktningetjenesten i Averøy inviterer til Internasjonal lunsj i kantina på kommunehuset lørdag 21. april kl. 13.00 - 15.00

Kurs i styrekompetanse

Onsdag 25. april arrangerer Kristiansund og Nordmøre næringsråd (KNN) kurs i styrekompetanse. Kurset gir god kunnskap om styret sin rolle, og hvordan det kan bli en viktig ressurs i utvikling av din bedrift.    

Deler du brønn med naboen? Nå skal alle små vannforsyningssystem registreres

Innen 1. juli 2018 skal alle vannforsyningssystem være registrert hos Mattilsynet. Dette gjelder også de som er små, for eksempel en brønn som forsyner to hus med drikkevann. Mer informasjon, og lenke til registreringsskjemaet, finnes på mattilsynet.no .