Informasjon om NATO-øvelsen Trident Juncture

NATO-øvelsen Trident Juncture 2018 blir gjennomført i perioden 25. oktober til 7. november, og er den største øvelsen i Norge siden 1980-tallet. Rundt 40 000 soldater, 130 fly, 60 fartøy og over 30 deltakerland skal øve i Norge og i våre nærområder.  

Spillemiddelsøknader 2019

Frist for å melde spillemiddelsøknader 2019 er gått ut og innspurten med å få ferdigstilt søknadene er i gang.  

Ledige stillinger i barnebolig

Vi søker vernepleiere / andre med minimum 3-årig relevant høgskoleutdanning og fagarbeidere til spennende og krevende jobb i barnebolig.

Kommunedelplan for sjøområdene. Egengodkjenning

Folketallet øker igjen

Velkommen til alle 19 som kan kalle seg averøyinger i løpet 2. kvartal 2018. Nå er vi til sammen 5865 innbyggere i kommunen og vi har aldri før vært flere. Det er også hyggelig å se at det er fødselsoverskudd (flere fødte enn døde) dette kvartalet.

Kommunens politikontakt

Som en del av politireformen har alle landets kommuner fått tildelt en politikontakt. Politioverbetjent Eirik-Andrè Sæther er vår politikontakt, og han presenterte seg og sin rolle for kommunestyret tidligere i sommer.

Husk ferdselsreglene på vei til badestranda

Fylkesmannen i Møre og Romsdal og politiet minner om gjeldende ferdselsregler. Flere steder tråkker badegjester og solhungrige rett over sårbar innmark i søket etter ei bra badestrand i sommervarmen. Dette er det ikke adgang til.

Bolig til turnuslege?

Ny turnuslege har behov for bolig på Averøy fra 1. september 2018 - 1. mars 2019 - fortrinnsvis møblert. Ta kontakt med Andreas Døble - tlf 95446020.

Offentlig ettersyn - søknad om tillatelse til utfylling i sjø

Nedgang i folketallet 1. kvartal

Statistisk sentralbyrå (SSB) har sendt ut oversikt over befolkningsendringene for 1. kvartal 2018. For Averøy viser det en nedgang på 13 personer. Lave fødselstall og lav nettoinnvandring (også på landsbasis) er hovedårsaken.