Anbefaling om ny oppfriskningsdose med koronavaksine

I Averøy kommune planlegges det vaksinering på sykehjemmet uke 27.
Deretter i omsorgsboliger og bofellesskap i samarbeid med hjemmetjenesten.
Alle vil få sms fra C19 i den rekkefølgen som FHI anbefaler.

Massevaksineringen beregnes å begynne fra uke 33 ut fra tilgangen på vaksiner.

Tid for influensavaksine, sier ledende helsesøster Oddrun Hoset - Klikk for stort bildeTid for vaksine, sier ledende helsesykepleier Oddrun Hoset Berit Hannasvik Overvåkningen viser at vi nå er på vei inn i en sommerbølge med økt smitte som følge av at en ny variant av omikron (omikron BA.5) er i ferd med å bli dominerende. Den sprer seg raskere enn tidligere varianter og gjør at det er nødvendig å vurdere tidspunkt for anbefalt vaksinering av de eldste. FHI har tidligere kommunisert at det kan bli nødvendig å vaksinere tidlig for å øke beskyttelsen for de med høyest risiko for alvorlig sykdom, dersom smitten øker i løpet av sommeren.

 

Som følge av dette vil anbefalingen for de som er 75 år og eldre og sykehjemsbeboere tre i kraft fra 1. juli. Dette betyr ikke at det er en forventing om at kommunene skal ha et åpent og tilgjengelig tilbud til alle i denne gruppen med en gang.

 

Folkehelseinstituttet (FHI) anbefaler en ny oppfriskningsdose for følgende målgruppe:

• Personer 75 år og eldre og sykehjemsbeboere (oppstart 1.juli)

FHI anbefaler følgende prioriteringsrekkefølge:

1. Sykehjemsbeboere og sårbare personer 75 år og eldre med hjemmesykepleie
2. Aldersgruppen 80 år og eldre
3. Aldersgruppen 75-79 år

Personer 65-74 år, og personer i aldersgruppen 18-64 med underliggende risiko for alvorlig sykdomsforløp av covid-19 (planlagt oppstart 1.september)

 

Oppfriskningsdose kan tilbys tidligst 4 måneder etter siste vaksinedose. Tidsintervall fra tilfriskning etter gjennomgått infeksjon til ny oppfriskningsdose bør være minimum 3 uker, men et lengre intervall vil som regel gi en bedre immunrespons.

FHI vil vurdere behov for ny oppfriskningsdose til øvrige deler av befolkningen, altså for de under 65 uten underliggende risikotilstander, på et senere tidspunkt når det foreligger mer informasjon om videre smitteutvikling. Dersom situasjonen tilsier det kan det også bli aktuelt å tilby nye doser i løpet av vinteren til de som mottar en oppfriskingsdose nå i sommer.

Oppstart av vaksinasjon med en ny oppfriskningsdose til 65-74 åringene og 18-64 i risikogrupper, vil avhenge av den videre smitteutviklingen. Kommunen planlegger for å kunne tilby fjerde dose til disse fra 1. september, men pandemien er uforutsigbar, og kommunen vil være forberedt på at det kan komme endringer når det gjelder oppstart av vaksinasjon av disse gruppene.

Dersom du ønsker ytterligere dose koronavaksine:

Ta kontakt på telefon 90477962 mellom kl 10 og 14 på hverdager, eller send e-post til oddrun.hoset@averoy.kommune.no

Kontaktinformasjon

Vakttelefon helsestasjon
Telefon 904 77 962