Asfaltering av Sveggøyveien

Mandag 22. august 2022 starter vi med prosjekt asfaltering Sveggøyveien. 

Arbeider begynner med forberedende tilpasninger i veifundamentet noen steder; Sveggøyveien 10, 25 og 26.

Noen av beboerne har meldt interesse for asfaltering inn til tomt. Nødvendige arbeider i forbindelse med asfaltering blir her utført av Kolo Veidekke.


Asfaltering Sveggøyveien - trinn 1 og 2 - Klikk for stort bildeAsfaltering Sveggøyveien - trinn 1 og 2 Rainer Deggert  

Avhengig av værforhold er det planlagt asfaltering for hele Sveggøyveien i uke 36 (5. september).

Det må regnes med noen hindringer. Total stengning av veien er ikke planlagt.

Kontaktinformasjon

Rainer Deggert
Ingeniør - vei, vann, avløp
E-post
Telefon 476 84 916