Averøy først ute med eRom

Averøy Omsorgssenter er i oppstartsfasen for å ta i bruk eRom som arbeidsverktøy og dokumentasjon. Med dette nye systemet bruker vi nettbrett i stedet for penn og papir, skriver fagleder ved hjemmetjenesten, Ann Helen Strand.

Klikk for stort bilde Ved å innføre eRom vil de ansatte kunne dokumentere på en enklere måte, ha bedre oversikt på arbeidsoppgavene, samtidig som det vil bidra til å kvalitetssikre tilbudet den enkelte beboer har krav på og behov for.

Vi er de første på Nordmøre som tar i bruk eRom, og de ansatte er lærevillige og interesserte i å kunne få implementert dette godt.

Vi har hatt fellesundervisning for alle ansatte, og er nå i gang med undervisning i små grupper.