Averøy kåret til årets kommunale kunde 2020

Sammen med IKT-ORKide (interkommunalt IKT-samarbeid på Nordmøre) er Averøy kommune kåret til årets kommunale kunde hos Visma Enterprise AS. Det har vanket kake, diplom, blomster og rosende ord til kommunen og samarbeidet for å påvirke og bidra til at samarbeidet ligger i front med skytjenester til ansatte og innbyggere.

Averøy kommune ble 24.september kåret til årets kommunale kunde på Visma sin årlige samling Community Live.

Administrerende direktør i Visma Enterprise AS, Leif Arne Brandsæter, begrunnet avgjørelsen under utdeling av prisen:
«Et kommunesamarbeid som har skyløsninger som en klar startegi i sine mål og planer. De har etterspurt Visma sine planer for en ERP-løsning i skyen og med et klart ønske om å være tidlig ute til både å bidra og påvirke fremtidens løsning. Vi setter stor pris på den positive innstillingen de har, og har hatt inn i dette prosjektet, og er veldig takknemlig for det arbeidet de har lagt ned så langt. Samarbeidet er nå inne i en testperiode, og går i skarp drift om en uke»

Klikk for stort bildeAverøy kommune ble kåret til årets kommunale Visma-kunde 2020. Fra venstre foran: Harald Bergdal, økonomisjef, Lars Myklemyr (lønn). Bak fra venstre: Frank Mjønes, Dag Nilsen, Annfrid Stormo (alle økonomi) og Vibeke Storvik (personal). I tillegg er personalsjef Linda Storbukt med på vinnerlaget.Kommunen har vært pilotkunde hos Visma på deres nye skytjeneste «Visma Enterprise Pluss». Ikt Orkidé har etterspurt Visma i flere år om å få løsningen i sky. Den nye løsningen blir på sikt mer tilgjengelig og enklere å administrere og drifte.

Samlingen og kåringen ble i år holdt som et digitalt møte, og vi mottok kake, blomster og diplom på rådhuset.

 

Dette er skyløsningen

Averøy kommune piloterer i disse dager en ny skyløsning for Visma Enterprise, som er det systemet kommunen bruker til lønn-, økonomi- og personaloppgaver. Vi gjør dette som første kommune i IKT Orkidé samarbeidet. De andre kommunene vil gå over til den nye løsningen tidlig i 2021.

Skyløsningen gjør at kommunens ansatte får tilgang til dette systemet uavhengig om vi er fysisk på kontor eller sitter hjemme. Tilgangen skjer ved bruk av ID-Porten som de fleste bruker i forbindelse med pålogging i nettbank. Det åpner også mulighetene for å ta i bruk nye funksjoner etter vært.

Målet med løsningen er at den skal tilby smart, enkelt og trygg ERP-løsning i skyen. Grensesnittet vil bli endret vesentlig over tid.