Bålbrenning

Averøy kommune er tilknyttet brannsamarbeidet Nordmøre interkommunale brann- og redningstjeneste (NIBR), et felles brannvesen for Aure, Averøy, Kristiansund og Smøla. Dersom du ønsker å brenne bål på sankthansaften, må du gi melding til brannvesenet. 

Sankthansbål

Hvis du ønsker å brenne bål på sankthansaften, må du gi melding til brannvesenet.

Melding om bålbrenning-skjema

Følgende materialer skal ikke benyttes i bålet:

 • Bygningsartikler (malt, impregnert, med lim)
 • Plast
 • Madrasser
 • Ubrennbart materiale
 • Søppel

Hold god avstand til bygninger, trær og lignende. Ha vann og annet slukkemateriell tilgjengelig. Ta hensyn til vind og terrenget rundt. Forlat ikke bålet før det er fullstendig slukket.

Tips til trygg bålbrenning

Ved all brenning må man vise aktsomhet. Dette gjelder særlig i tørkeperioder og perioder med sterk vind. Her er noen retningslinjer:

 • Ta hensyn til skogbrannfare og vindforhold.
 • Det er alltid den som brenner bål som har ansvaret for brannsikkerheten.
 • Det bør være en voksen, edru person som er ansvarlig for bålet.
 • Bålet må være i god avstand fra bebyggelse og vegetasjon.
 • Det er ikke lov å brenne bål på svaberg.
 • Bålet må ikke være større enn at du har kontroll på det og kan slokke ved behov.
 • Ha egnede slokkemidler lett tilgjengelig.
 • Det er forbudt å brenne plast, bygningsmaterialer (malt, impregnert, med lim) og annen søppel.
 • Når du forlater bålplassen skal bålet være helt slokket.

Se mer om brannvern, ildsted og feiing på Kristiansund kommunes nettsider. 

flame-1444588_960_720.jpg - Klikk for stort bildeFlamme pixabay.com  

Kontaktinformasjon

Kristiansund kommune
Servicetorget
E-post
Telefon 71 57 40 00
Marius Ibs Øien-Hansen
Leder forebyggende
E-post
Telefon 71 57 42 66