Befolkningsvekst 2. kvartal 2022

SSB har publisert oversikt over befolkningsutviklingen i landet, regioner og kommuner for 2. kvartal 2022. Tallene for Averøy viser fødselsoverskudd (+3) og netto innflytting på 10 personer, altså en gledelig vekst på 13 personer. Folketallet pr. 1. juli i år er da 5838.

Les mer om befolkning og kvartalsvise endringer på SSBs hjemmeside.