Bremsnes barnehage åpner igjen tirsdag 19. januar

Bremsnes barnehage var stengt hele forrige uke etter at en ansatt testet positivt for Covid-19. Alle ansatte og barn ble satt i karantene. Smittesporing startet umiddelbart når vi fikk beskjed om den positive prøven, og alle nærkontakter ble kartlagt. Gjennom smittesporingsarbeidet ser det også ut til smittekilden ble funnet.

En del av nærkontaktene ble testet to ganger, heldigvis uten flere positive tester. Smittesporingsteamet med ledende helsesykepleier Oddrun Hoset og smittevernlege David Mård i spissen har sammen med barnehagens ledelse lagt ned et formidabelt arbeid for å hindre et større utbrudd. Hjemmetjenesten har omprioritert oppgaver og gjennomførte til sammen 150 tester mandag og tirsdag forrige uke.

tegning av musling - Klikk for stort bildetegning av musling Røeggen Bremsnes barnehage starter opp vanlig drift fra i morgen tirsdag 19. januar. Barnehagen har gode smittevernrutiner, noe som har bidratt til at smitten ikke spredte seg videre. I den stengte perioden har vi benyttet anledningen til å vaske ned og desinfisere utsatte områder i barnehagen.

Å stenge barnehagen var helt nødvendig og riktig. Koronaviruset er en usynlig fiende og ingen kan lastes for å bli smittet. I den anledning minner smittevernlege David Mård om at det fortsatt er viktig at vi følger smittevernrådene fra Folkehelseinstituttet, og at det er viktig at en tester seg raskt dersom en får symptomer. Bestill Covid-19 test på nett..

Vi takker både barn, foresatte og ansatte for å ha vist stor forståelse for denne uvanlige uken. Nå kan vi starte opp i en fortsatt trygg og god Bremsnes barnehage.