Brukerundersøkelse om psykisk helse og rustjenester i kommunene

Helsedirektoratet ønsker brukernes tilbakemeldinger om hvordan de opplever det kommunale tilbudet innen psykisk helse og rustjenester. Undersøkelsen pågår i mai, juni og juli. Pårørende til barn og unge (under 16 år) oppfordres også til å delta.

Alle som har vært i kontakt med kommunale tjenester på grunn av psykisk helse – eller rusutfordringer, vold eller overgrep blir oppfordret til å dele sine erfaringer med tilbudet ved å svare på undersøkelsen KOMHELSE 2018.

Gå til undersøkelsen på sintef.no/komhelse 

Det tar 10-20 minutter, avhengig av tid viet svar på åpne spørsmål. 

Les mer om undersøkelsen på hjemmesiden til Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid.

Kontaktinformasjon

Inger Morsund
Fagleder psykisk helse, leder psykososialt kriseteam
E-post
Telefon 71 51 36 87
Mobil 911 44 119