Dialogkafé

Averøy kommune samarbeider med Kristiansund kommune fra 2019 om Dialog-/kreftkafe. Dette er et tilbud for kreftpasienter og pårørende i Sanitetsforeningens lokaler i Hagbart Brinchmanns vei 27 i Kristiansund. (V/Myra blomster)

Vi møtes 1. onsdag i hver måned fra kl 13.00 til 15.00. Dialog/kreftkafeen er en arena for deling av erfaringer, metoder for mestring med fokus på aktivitet, livskvalitet og humor.

Pasienter og pårørende bestemmer selv hvilke temaer som skal tas opp.

Helsepersonell er tilgjengelig for å svare på spørsmål, gi veiledning og råd.

Kafeen er gratis og har enkel bevertning med vafler, frukt og kaffe.

 

Klikk for stort bilde