Eiermøte i Nordmøre interkommunale brann- og redningstjeneste

Januar 2019 signerte rådmennene fra Averøy, Kristiansund, Smøla og Aure avtalen for Nordmøre interkommunale brann- og redningstjeneste (NIBR). Fredag 21. juni hadde samarbeidet sitt første eiermøte, med gode tilbakemeldinger på samarbeidet så langt. Brannsjefen bebudet også at kommunene må til med noen investeringer i årene framover.

Representanter fra eierkommunene foran brannbil - Klikk for stort bildeSamarbeidet har til sammen 90 ansatte (hel- og deltidsstillinger) og skal sikre brann- og redningstjeneste for 36 000 innbyggere. Hittil i år har det vært 280 utrykninger. NIBR sitt oppdrag omfatter brann, trafikkulykker, helseoppdrag, overflateredning og andre akutte oppdrag. I tillegg omfatter samarbeidet forebyggende brannvern, som feiing, tilsyn, kampanjer, informasjon og undervisning.

På eiermøtet gikk brannsjefen gjennom aktiviteter så langt i år, utbedrings- og bemanningsbehov framover, investeringer og økonomi.

Averøy er godt fornøyd med samarbeidet og løftet spesielt fram nytten av at befal stiller på øvelser i kriseledelsen, og stiller med mannskap som øver sammen med både blålys-etatene, kommunens kriseledelse og kommunale ledere og fagpersoner.