Ekstra viktig å følge helsemyndighetenes råd

Vi er midt i en krevende ferieavvikling, spesielt for vår helse- og omsorgstjenester. Fortsatt har vi ikke påvist smitte i vår kommune. Vi håper å møte høsten med samme status, og at presset på våre tjenester ikke blir ekstra utfordret i denne tiden. Norske myndigheter har lagt opp til en kontrollert og trinnvis gjenåpning av samfunnet og en plan for justering av koronatiltakene. Tiltakene som er satt i verk har hatt god effekt. 

Klikk for stort bildeDavid Mård er smittevern- og fastlege i Averøy kommuneSmittevernlege David Mård understreker at det er helt avgjørende at alle fortsatt følger helsemyndighetenes råd om å holde avstand, vaske hendene og holder oss hjemme når vi er syke. Skal vi kunne fortsette gjenåpningen av samfunnet må vi være ekstra nøye for at vi fortsatt skal ha kontroll på smittesituasjonen. Ferie er ikke ferie fra smitteverntiltakene, minner han oss på.

Her er de nasjonale tiltakene for å hindre spredning av koronaviruset.

 

Du finner informasjon og konkrete råd om koronaviruset på helsenorge.no

Klikk for stort bildeKriseledelsen representert ved ordfører Ingrid Rangønes (i midten), rådmann Berit Hannasvik og assisterende rådmann Kjetil LeirbekkSelv om smittesituasjonen er under kontroll i Averøy, er vi fortsatt i beredskap med flere tiltak som blir satt i verk om smittesituasjonen skal forandre seg:

 • Jevnlig informasjon til befolkningen på kommunens hjemmeside.
 • Eget "Teams" for ledere i Office 365 (informasjon og svar på spørsmål).
 • Styrket smittevern med økt ressurs på smittevernlege og smitteoppsporing.
 • Ekstra smittevern- og medisinsk utstyr på lager.
 • Egen pandemigruppe med jevnlige møter som følger situasjonen (utvidet kriseledelse).
 • Alle enheter har gått gjennom sine bemanningsplaner, spesielt med tanke på bemanning og logistikk, og over lengre tid.
 • Eget personale satt av til prøvetaking.
 • Skjerming av legesenter i forhold til smitte (personer med luftveisplager skal ikke møte på legesentret uten første å ha konferert med legen pr telefon)
 • Legesenteret har satt opp egen container for undersøkelser av pasienter med luftveissymptomer og mulig koronasmitte.
 • Legesenteret kan gjennomføre videokonsultasjoner.
 • Sykehjemmet har laget plan for å "fristille" korttidsavdelingen til avlastning for pasienter som ikke må være på sykehus (8-10 plasser). Korttidsavdelingen har egen inngang.
 • Samarbeidsavtale med Kristiansund kommune om fordeling av pasienter
 • Sykehjemmet og andre institusjoner med døgnbemanning har sendt ut varsler og hengt opp informasjon om Folkehelseinstituttets råd om besøksbegrensninger.
 • Skolene (inkl. kulturskolen) er beredt på å gi fjernundervisning til sine elever om vi får en situasjon som krever det.

Send oss gjerne spørsmål via skjemaet under:

 

Felt merket med * må fylles ut

 

 

Kontaktinformasjon

Ingrid Ovidie Rangønes
Ordfører
E-post
Telefon 71 51 35 01
Mobil 918 08 045
Kjetil Leirbekk
Assisterende rådmann
E-post
Telefon 71 51 35 02
Mobil 482 81 141
Berit Irene Hannasvik
Rådmann
E-post
Telefon 71 51 35 04
Mobil 975 16 502
Erik Næss
Fagsjef oppvekst
E-post
Telefon 71 51 35 03