Ekstraordinære kompensasjonsmidler 2021 Covid-19

Kommunene i Møre og Romsdal har fått ekstraordinære midler til støtte for bedrifter som har utfordringer knyttet til Covid 19-utbruddet.  Det kan gis tilskudd til bedrifter, etablerere og andre næringsaktører med forretningsadresse i kommunen.

I Averøy kommune er det nå to muligheter, i tillegg til ordinært næringsfond å søke på for firma med organisasjonsnummer i Averøy kommune og som er berørt av Covid-19.

1) Kompensasjonsfond

Dette gjelder de som har falt helt eller delvis utenom de ordinære kompensasjonsordningene.

2) Ekstraordinært Næringsfond

For tiltak som fremmer økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping for å motvirke negative konsekvenser av covid 19.

Søknadsfrist 15.august 2021. Søknader blir behandlet i næringsutvalget 2. september 2021.

Alle søknader må legges inn i https://regionalforvaltning.no

Kontaktinformasjon

Kjetil Leirbekk
Assisterende kommunedirektør
E-post
Telefon 482 81 141