Eldrerådet arrangerer kulturkveld for eldre fredag 12. november

 

Kontaktinformasjon

Anne Marit Sylthe
Leder tildelingsenheten
E-post
Telefon 482 85 118