Endring av møtedatoer

Ny møtedato for både formannskap og kommunestyre - 5. november 2018.

Både kommunestyremøtet og formannskapsmøtet, som etter møteplanen skulle holdes henholdsvis 29. oktober og 6. november, har blitt omberammet til mandag 5. november.

Klikk for stort bilde

Kalender med oversikt over møter.