Endring av møtedatoer

Ny møtedato for både formannskap og kommunestyre - 5. november 2018.

Både kommunestyremøtet og formannskapsmøtet, som etter møteplanen skulle holdes henholdsvis 29. oktober og 6. november, har blitt omberammet til mandag 5. november.

Kalender med oversikt over møter.