Endring i betaling for skolefritidsordningen (SFO)

Nye nasjonale retningslinjer kan gi reduksjon i foreldrebetalingen for elever på 1. og 2. trinn.


Averøy kommune vil gi reduksjon i foreldrebetalingen for skolefritidsordningen for barn på 1. og 2. trinn slik at betalingen ikke overstiger seks prosent (6 %) av den samlede inntekten til husholdningen det siste året, eller det er en varig nedgang i inntektene til husholdningen inneværende år, som gjør at foreldrebetalingen for et skoleår utgjør mer enn seks prosent av inntektene til husholdningen.


Søknad om slik redusert foreldrebetaling,  vedlagt dokumentasjon på husholdningens samlede inntekt, sendes kommunen via elektronisk skjema: Søknadsskjema redusert foreldrebetaling

Betaling for kost kommer i tillegg.
Barn på 5. – 7. trinn med særskilte behov har rett et skolefritidsordning. Dette tilbudet er gratis.
Betaling for kost kommer i tillegg.

 

Kontaktinformasjon

Erik Næss
Fagsjef oppvekst
E-post
Telefon 71 51 35 03