Er du eller noen du kjenner flyktning fra Ukraina?

Informasjon om rettigheter til personer som er fordrevet fra Ukraina

Ukrainere som er i Norge på turistvisum kan fortsette å være her selv om turistvisumet utløper. Det er derfor ingen hast med å søke asyl eller å registrere deg.

Midlertidig kollektiv beskyttelse

Personer som er fordrevet fra Ukraina vil få kollektiv beskyttelse i ett år. Det betyr at som asylsøker får du en tillatelse basert på gruppetilhørighet og du slipper en individuell vurdering. Tillatelsene gis for ett år, og gir blant annet rett til å arbeide og få nærmeste familie til Norge. Tillatelsen danner ikke grunnlag for permanent opphold, men kan fornyes dersom situasjon i Ukraina vedvarer.

Du kan søke Utlendingsdirektoratet om kollektiv beskyttelse.

Kommunen der du oppholder deg kan ikke svare på spørsmål om visum, oppholdstillatelse eller asyl. Alle slike spørsmål kan du få svar på hos Utlendingsdirektoratet (UDI).  

Informasjon til ukrainere på ukrainsk (PDF, 79 kB)

Id-kort

Når du er i kontakt med kommunen om tjenester du trenger, må du vise ditt ukrainske pass eller et annet ID-kort.

Helsehjelp

​Som voksen ukrainer på turistvisum har du rett til øyeblikkelig helsehjelp fra kommunen, i de tilfeller der du har en akutt skade eller sykdom.

Unge under 18 år har rett til flere helsetjenester:

  • Fastlege
  • Helsestasjon
  • Skolehelsetjeneste
  • Tannhelsetjeneste
  • Seksuell helsetjeneste
  • Psykisk helsehjelp

Barnehage (barn under skolealder)

Hvis kommunen har mulighet, vil du få tilbud om barnehageplass, men du har ikke rett til plass, så lenge du ikke har oppholdstillatelse.

Grunnskole (barn mellom 6 og 16 år)

Barn i skolealder har rett til å gå på skole, så sant det er sannsynlig at dere skal være i Norge mer enn tre måneder. I starten er det ikke sikkert at skolen har mulighet til å gi fullverdig opplæring i alle fag, men det vil likevel være fordelaktig for ditt barn å begynne på skole så fort som mulig. Innen én måned har barnet ditt rett til fullverdig opplæring i alle fag.

I Norge er det skoleplikt. Det vil si at etter tre måneder har du en plikt til å sende barnet ditt på skolen.

Opplæring for unge og voksne (mellom 16 og 24 år)

Hvis det er sannsynlig at du skal være i Norge i mer enn tre måneder og du er under 18 år, har du rett til videregående opplæring.

Her kan du finne mer informasjon

Informasjon om kollektiv beskyttelse, utlendingsloven § 34.

Hvordan å søke beskyttelse eller opphold, Være i Norge - UDI.

Informasjon til ukrainere fra Regjeringen, 11. mars 2022.

Informasjon til ukrainere fra Politiet.

Rettigheter til helsehjelp, forskrift om tjenester til personer uten fast opphold.

Helsehjelp for asylsøkere og flyktninger, Helsedirektoratet.

Rettigheter til barnehage og skole, Utdanningsdirektoratet.

Kontaktinformasjon

Kirsti Guvsam
Integreringskonsulent
E-post
Telefon 941 34 870

Adresse

Postboks 152
6538 Averøy

E-post: post@averoy.kommune.no

Besøksadresse:
Kommunehuset
Bruvollveien 4
6530 Averøy