Fagsjefens hilsen til barn, elever og foresatte ved barnehager og skoler i Averøy

Kjære barn, elever og foresatte ved barnehager og skoler i Averøy. Julen står for døren og mange av oss gleder seg til å feire julehøytiden med nær familie og gode venner. I år, som i fjor, legger dessverre Covid-19 pandemien noen begrensninger på hvordan vi bør feire jule –og nyttårshelgene.

Myndighetene har satt antallsbegrensninger på hvor mange vi kan samles i festlige lag. Vi kan ha maksimum 10 gjester som hovedregel, men med det unntaket at vi én gang i løpet av julehøytiden kan invitere inntil 20 gjester.

fargeblyanterBarnehager og skoler skal drifte på gult nivå i 4 uker fra 14. desember, og de barnehageansatte og skoleansatte gjør en utmerket jobb og legger til rette for at alle barna i barnehagene og at alle elevene i skolene skal få en fin førjulstid, selv om de naturligvis tar smittevernet på det alvor som kreves. Det har vært noen smittetilfeller i skolene og i barnehagene på Averøy, som ledelsene ved skolene, i barnehagene og i kommunen har behandlet med det største alvor!

Gode smitteverntiltak 

Vi kan ikke gi noen garantier mot ny smitte, men vi mener helt oppriktig at alle ansatte hver eneste dag gjør sitt ytterste for å bidra til å overholde alle smittevernstiltakene som er iverksatt, og at det er trygt å møte på skolene og i barnehagene de dagene som gjenstår fram til juleferien. For å understreke og underbygge dette foretar samtlige skoler i kommunen screening av skoleelever for å avsløre eventuell «skjult smitte». 

Myndighetenes klare anbefalinger med støtte fra bl.a. barneombudet og andre spesialister på barn og unges oppvekst, er å forhindre at tiltakene som iverksettes rammer barna i uforholdsmessig stor grad. Barna har godt av å møte i skoler og barnehager, og å treffe sine venner mest mulig som vanlig.

Fine førjulsdager

Kommunen som skoleeier ønsker alle elevene på skolene noen fine førjulsdager på skolen, og minner om at de ansatte er der for dere, og vil gjøre det de kan for at dere skal få noen hyggelige dager på skolen fram til juleferien.  Vi sender naturligvis også en varm hilsen til de av elevene som av ulike årsaker dessverre ikke kan møte disse siste skoledagene i 2021.

Videre sender vi en hilsen til alle barnehagebarn i alle barnehager, der de barnehageansatte virkelig står på og sørger for at førjulstiden blir opplevelsesrik på så mange måter.

Fagsjef oppvekst, Erik Næss  Sist men ikke minst sender vi også en stor hilsen til alle foreldre og foresatte til de flotte barna våre, og takker for at dere støtter opp om barnehagenes og skolenes viktige oppgave med å legge til rette for sosialisering, lek og læring. Heia dere!

Riktig god jul til dere alle!

Erik Næss, fagsjef oppvekst