Forhåndsstemming ved karantene eller isolasjon

Hvis du ikke kan stemme i et valglokale på grunn av at du er pålagt karantene eller isolasjon grunnet covid-19, kan du søke om å forhåndsstemme der du oppholder deg. Fristen for å søke er 13. september kl. 10. Søknaden må inneholde navn, telefonnummer, adresse og personnummer. Du vil få nærmere beskjed om tidsrom for stemmegivning og smittevern.

Søk per e-post til post@averoy.kommune.no eller ring Astri Istad tlf 97531412